Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2020

Tilføjet: 29. september 2020

Kontakt

Bøgevangskolen
Bøgevang 18
7100 Vejle

Annette-Louise Arnholm, 60 15 23 08
Susanne Ladefoged, 20 43 60 15

Bøgevangskolen i Vejle søger en lærer og en barselsvikar for en lærer pr. 1.januar 2021.

Bøgevangskolen er en fri fagskole med et unikt skole- og botilbud for 62 unge i alderen 16-25 år. Skolen tilbyder bl.a. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU.
Undervisningen foregår på små hold i praktiske værksteder med henblik på at sætte eleverne i stand til at blive selvforvaltende unge mennesker.
I dagligdagen lægger vi stor vægt på at have en god tone og på at hjælpe eleverne til at få gode vaner. Vi arbejder med gøremålsundervisning som led i en helhedsorienteret indsats, så eleverne udvikler sig personligt, socialt og fagligt, og vi sætter rammen for et varmt og imødekommende miljø med plads til humor.

Vi har brug for en lærer og en barselsvikar, der kan dække flere af flg. opgaver:

  • Dannelsesfag og linjeundervisning
  • ADL (almindelig daglig livsførelse) og kostfag
  • Vejlederfunktion
  • Skriftlig dokumentation
  • Undervisning i Mad og Gastronomi
  • Undervisning i Care (pædagogik, psykologi og omsorg)
  • Gerne musikkundskaber, dog ikke en betingelse
  • Relevante IT-kompetencer
  • Valgfag

Vi forventer, at du er læreruddannet - gerne med madkundskab, musik og special pædagogik - eller har en professionsbachelor i ernæring og sundhed med relevant undervisningserfaring - gerne inden for friskole- eller kostskoleverdenen. Måske har du en helt anden baggrund, der passer til vores skole. Erfaring/uddannelse indenfor specialområdet vil være en klar fordel.
Derudover forventer vi, at du trives med udvikling, forandring og er god til at samarbejde.
Du har en naturlig tilgang til vores elevgruppe og kan arbejde igennem relationer. Vi forudsætter stor lyst til kostskolelivet, og at du går ind for de værdier, der kendetegner den frie skoleform. Det er desuden en vigtig forudsætning, at du er indstillet på at deltage i tilsynsarbejdet aften, nat og weekender.

Den ene stilling er en fuldtidsstilling, den anden er et fuldtidsbarselsvikariat gældende for et år.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til forstander, Annette-Louise Arnholm, mobil 60 15 23 08 eller viceforstander Susanne Ladefoged, mobil 20 43 60 15.

Ansøgningen sendes til skolen på mail: an@bvsk.dk senest den 31.10.20.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 46 (1.runde) og 47 (2.runde).

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foretage digital behandling af de personoplysninger som fremgår af din ansøgning. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9 hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger. Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til vi kan behandle de personoplysninger vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en e-post til aa@bvsk.dk med besked om, at du trækker dit samtykke, og dermed også din ansøgning, tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, så sletter vi personoplysningerne om dig efter 6 måneder. Hvis du ønsker vi gemmer din ansøgning og dine personoplysninger udover 6 måneder i vores ansøger-arkiv skal du sende en e-post til aa@bvsk.dk på eget initiativ med skriftligt samtykke hertil.

Bøgevangskolen ∣ Bøgevang 18 ∣ 7100 Vejle ∣ tlf. 75 82 11 76 ∣ www.bvsk.dk