logo
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 29. marts 2023

Tilføjet: 14. marts 2023

Adresse

Dejbjerglund Efterskole

Uglbjergvej 10

6900 Skjern

Kontakt

Kjeld Lykke Christiansen, 4038 3719

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Vi forventer, at du er læreruddannet eller har en mellemlang uddannelse.
På Dejbjerglund Efterskole er man både boglig og idrætslig lærer.
Orienter dig gerne på vores hjemmeside omkring skolens værdier og menneskesyn.

Mindst tre af følgende fem boglige fag skal gerne dækkes:
Engelsk
Samfundsfag/historie
Matematik
Fysik/kemi
Tysk

Idrætsligt fokusfag:
Drengefodbold (liga 2-niveau skal dækkes!)
Du skal være bindeleddet mellem klub og skole.

Andre fag kan komme på tale:
Idrætsfag bredt set
Håndbold (divisions-niveau)
Golf
Dans (ikke springgymnastik)
Andre boglige fag efter aftale

IT-ansvarlig
Du må gerne have flair for IT og evt. være interesseret i IT-ansvar på skolen i samarbejde med eksternt firma og intern kollega. Her er det især elevhjælp i dagligdagen ved it-udfordringer, men også opgaver i forbindelse med opkobling til skolens intranet.


Du er velkommen til at ringe til undertegnede for yderligere uddybning:
Forstander Kjeld Lykke Christiansen
Tlf. 40383719.

Ansøgningen sendes senest den 29. marts 2023, kl. 18.00
til: kc@dejbjerglund.dk


Ansættelse efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation.