Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 12. december 2021

Tilføjet: 19. oktober 2021

Kontakt

EfterskolenPLAY
Tinghusgade 22
7200 Grindsted 

 

Kontakt
Michael Kjærgaard, 22 22 40 00
Flemming Pedersen, 23 30 31 34

 

[hjemmesiden er under udvikling]

 

Link til ansøgere (upload af CV og ansøgning)
https://unikrecruitment.dk/ledige-stillinger/job/?hr=show-job%2F19730%26locale%3Dda_DK

Har du lyst til at stå i spidsen for EfterskolenPLAY, der er under etablering med henblik på opstart pr. 1. august 2023 og som vil være funderet i læring gennem leg og begrebet om den skabende verdensborger som fællesnævner for livet på skolen?

Så er du måske den forstander, vi søger, på en skole hvor disse tilgange skal integreres i hele kulturen på skolen: Det sociale uformelle liv, den obligatoriske skoleundervisning, valgfag samt linjefag.

På EfterskolenPLAY vil vi arbejde ud fra en filosofi om at ”dannelse og uddannelse er livet selv og ikke blot en forberedelse til et liv, der kommer senere”. På skolen ønsker vi mindre fokus på målplaner, prøver og kontrol og mere fokus på autonomi, initiativ og et mod til at turde fejle.

Projektet med opstart af EfterskolenPLAY udspringer af Talent Billund bestående af en driftsorganisation og en række frivillige ressourcer med et stort netværk lokalt og nationalt. Vi forventer, at EfterskolenPLAY vil få ca. 100 elever, og den kommer til at holde til i dejlige rammer i nyrenoverede bygninger i Grindsted, hvor KIRKBI forestår ombygningen og udlejningen til skolen. Vi ønsker, at skolens forstander tiltræder pr. 1. juli 2022.


Vision for EfterskolenPLAY

Visionen er at skabe en efterskole for unge mennesker, som både er nysgerrige på verden og samtidig har en stærk passion/interesse, som de ønsker at fordybe sig i.

Skolen vil udbyde 10.klasse, da der her er mulighed for et minimum af obligatorisk undervisning og dermed kan bruges ekstra tid på fordybelse i valgfag og linjefag, så der skabes overskud til den mere uformelle legende læring. Desuden vil der være fællesfag om det at være ”skabende verdensborgere”, herunder også om ”medborgerskab”.

Vi vil på skolen tilbyde en bred vifte af linjefag i spændet fra idræt (fx golf og håndbold), kunst/kultur (fx musik og moderne dans) og konstruktion. Sammen med fordybelse i disse fag, ønsker vi at give vores elever udsyn ved også at fokusere på medborger- og verdensborgerbegrebet. Dette for at øge diversiteten i de mennesker og kulturmøder, som vil præge livet på skolen. Samtidig vil skolen åbne sig op for sin omverden og engagere sig lokalt såvel som internationalt, hvilket vi også forventer kommer til at afspejle sig i elevsammensætningen. Vi ønsker at appellere til og tiltrække dedikerede unge mennesker, der ønsker plads til både fordybelse, dygtiggørelse og udsyn.

Skolens formål er at

 • Tiltrække unge mennesker til Billund Kommune
 • Understøtte kommunens vision om Grindsted som uddannelsesby
 • Understøtte og være fødekanal til Campus Grindsted via Talent Billund
 • Understøtte visionen om Børnenes hovedstad – læring gennem leg og børn som skabende verdensborgere
 • Blive en aktiv medspiller i lokalsamfundet – både i form af videndeling og praktisk involvering
 • Udvikle læringsmetoder på tværs af skole, idræt, kultur og fritid

 

Vi forventer

 • At du har ledererfaring fra og indsigt i uddannelsesområdet og er pædagogisk, fagligt kompetent
 • At du er en visionær og iderig strateg, der kan stå i spidsen for at opstarte og udvikle en ny skole med fokus på læring gennem leg
 • At du kan veksle mellem de strategiske ambitioner og den daglige drift med sikring af en sund økonomi.
 • At du kan samarbejde på mange niveauer – internt såvel som eksternt
 • At du er synlig, samlende og engageret leder og stærk i relationen til elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • At du er en dygtig leder, der evner at lytte, motivere og udvikle de enkelte medarbejdere – også i pressede situationer
 • At du er en dygtig kommunikator og netværker, der vil involvere dig i lokalområdet

 

Din faglige profil

 • Gerne erfaring fra arbejde med teenagere og unge – og med ”efterskoleblod” i årerne
 • Kendskab til og forståelse for det økonomiske aspekt af at drive skole, organisation eller virksomhed, så du kan udvikle en sund økonomi for skolen
 • Engelsk beherskes i skrift og tale på et højt niveau
 • Evt. lederuddannelse på diplomniveau eller lignende

 

Personlig profil

 • Entreprenant, dynamisk og innovativ leder
 • Begejstret for at arbejde med unge mennesker og for at skabe de bedste betingelser for trivsel, dannelse og personlig udvikling
 • En synlig, deltagende og involverende leder, der går foran
 • Udadvendt og stabil personlighed, der evner at følge beslutninger og projekter til dørs
 • Du trives med være skolens officielle ansigt – udadtil og indadtil
 • Du har god humor og skaber begejstring omkring dig

 

Vi tilbyder

 • Mulighed for at stå i spidsen for en ny, innovativ, international efterskole med fokus på læring gennem leg
 • Stor indflydelse på skolens opstart og fremtidige udvikling
 • Et spændende job i et innovativt og internationalt miljø med stor berøringsflade
 • Et engageret bagland og en bestyrelse, der brænder for ideen bag EfterskolenPLAY
 • Forstanderbolig ved skolen
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019


Ansøgning

UnikRecruitment hjælper EfterskolenPLAY med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du er også velkommen til at kontakte direktør i Idræts og Kulturakademiet (IKA), Flemming Pedersen, på 23303134 / fp.ikak@gmail.com.

Ansøgningsfrist er den 12. december 2021, idet vi opfordrer kandidater til at søge stillingen snarest muligt, da ansøgninger gennemgås løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Michael Kjærgaard
mk@unikrecruitment.dk
Tlf.: +45 22224000

Ansøgningsfrist:
12. december 2021

Søg stillingen her