Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 4. maj 2021

Tilføjet: 14. april 2021

Adresse

Elbæk Efterskole

Elbækvej 53

Elbæk

8700 Horsens

Kontakt

Rasmus Clausen / Flemming Fabricius Petersen, 75 66 90 57

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Elbæk Efterskole søger en engageret og alsidig forretningsfører med tiltrædelse pr. 01. august 2021. De primære opgaver vil være at have det overordnede overblik over skolens økonomi og administration.

Vi søger en forretningsfører med kompetencer indenfor følgende områder

 • Økonomisk grunduddannelse og god regnskabserfaring
 • Bogholderi, debitor, kreditor lønregnskab mv.
 • Økonomistyring, budgetlægning, kvartalsopfølgninger og formidling af disse til ledelse / bestyrelse / kolleger
 • Kontraktforhandling og forretningsmæssig sparsommelighed
 • Skoleadministration, behandling af elevdata, forældrekontakt m.m.
 • Formidling af regnskabs-, nøgletals-, budgetforståelse m.m. til skolens bestyrelse, daglige ledelse og kollegaer

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af

 • Bogføring, debitor- og kreditorstyring, likviditetsstyring, afstemninger m.m.
 • Udarbejdelse af budgetter samt budgetopfølgning.
 • Årsrapport – herunder aflæggelse af regnskab med specifikationer med ledelsesberetning til revisor.
 • Elevadministration via administrationssystemet KOMIT og ViGGO
 • Administration af ’Hold og Karakterer’ ifm. skriftlige og mundtlige prøver via KOMIT
 • Lønadministration iht. overenskomst for lærere, samt teknisk-/adm. personale m.m. via KOMIT
 • Lønafstemninger i KOMIT-modulet ’Finans og Skat’
 • Offentlige indberetninger og refusionsansøgninger
 • Opfølgning på ny lovgivning
 • Aftalestyring – herunder forsikringer, administration og større indkøb
 • Ledelsesinformation og nøgletal, herunder forberedelse af dagsordner og materialer til bestyrelsen
 • Sekretær for skolens bestyrelse

Som nøglemedarbejder og person

 • Tager du ansvar og er selvstændig
 • Er du initiativrig, serviceminded og løsningsorienteret
 • Har du stor sans for såvel detaljer som det overordnede
 • Kan du skabe overblik og arbejde struktureret – også på de travle dage
 • Har du flair for at arbejde med deadlines
 • Er du fleksibel og har lyst til løbende at sætte dig ind i ny lovgivning
 • Kan du møde unge mennesker med åbent sind og anerkendelse

Stillingen som forretningsfører er på fuld tid 37 timer ugentligt.  
Elbæk Efterskole tilbyder gode arbejdsvilkår og god løn i relation til kvalifikationer og anciennitet med afsæt i Efterskoleforeningens løn og pensionsvilkår for forretningsførere.

Du kan læse mere på vores hjemmeside: https://www.elbaek-efterskole.dk/

Lyder ovenstående som noget for dig, så send din ansøgning og CV med relevante bilag pr. mail til: aj.elbaek@gmail.com

Hvis du har lyst til at vide mere er du velkommen til at kontakte forstander Rasmus Clausen eller forretningsfører Flemming Fabricius Petersen på tlf. 75 66 90 57.

Ansøgningsfristen er d. 4. maj 2021.