Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 7. december 2022

Tilføjet: 16. november 2022

Adresse

Elbæk Efterskole

Elbækvej 53

Elbæk

8700 Horsens

Kontakt

Rasmus Clausen, rc@elbaekefterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Som den ene af de to pædagogisk-administrative ledere skal du være med til at lede og udvikle en almen klassisk efterskole, som har en lang historie bag sig. Begge stillinger vil indebære både pædagogisk-administrative opgaver samt undervisning og tilsyn. Arbejdsområderne spænder vidt og begge ledere skal kunne se sig selv i en bred vifte af opgaver.

Du har sandsynligvis enten en diplomuddannelse i ledelse, ungdomspædagogik eller lignende. Du er muligvis i gang med en uddannelse som cand.pæd. eller har anden relevant indsigt i og erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde. Du har nemt ved at omgås mange mennesker og du har sandsynligvis en god portion efterskoleerfaring eller har på anden måde erfaring med kostskolelivet.

  • Den ene leders hovedområde vil være pædagogisk administration med ansvar for faguger, skemalægning, tilsyn, fagfordeling, teamstruktur, prøveplanlægning og -afvikling m.m.
  • Den anden leders hovedområde vil være pædagogisk udvikling med ansvar for elevtrivsel, medarbejderudvikling, forældresamarbejde, kost- og undervisningsmiljø, udvikling af skolens undervisningstilbud og skolens pædagogiske praksis m.m.

Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor vi er sammen om både den daglige drift og den fremadrettede udvikling af skolen. Selv om du har et af de ovennævnte ansvarsområder som hovedarbejdsopgave, kommer du til at indgå som sparringspartner i den samlede ledelse.

Vi er - kort fortalt - en grundtvigsk efterskole med 144 elever fordelt på 6 klasser og vi lægger vægt på fortælling, sang, musik, fællesoplevelser og ikke mindst gymnastik og idræt. Ud over at have fokus på gymnastik og idræt, profilerer vi os også som en boglig skole. Hos os har eleverne en del obligatoriske boglige fag, bl.a. er fysik-kemi og tysk obligatoriske fag for alle skolens elever.

Herudover tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som eleverne kan sammensætte deres egen linje eller valgfagsskema ud fra. Skolen er generelt set velholdt og ligger naturskønt mellem Horsens og Odder og tæt på Århus.

Læs mere om skolen på www.elbaek-efterskole.dk

Ansættelse sker efter fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019 med tiltrædelse d. 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger, aftale om evt. rundvisning m.m. kan ske ved henvendelse til skolens forstander Rasmus Clausen (rc@elbaekefterskole.dk). Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende indtil udgangen af uge 50.

Ansøgning sendes (som én samlet pdf-fil) senest onsdag d. 7. december 2022 kl. 12 til: rc@elbaekefterskole.dk