Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 29. marts 2020

Tilføjet: 10. marts 2020

Adresse

Fenskær Efterskole

Kollegievej 5B

Nørre Nissum

7620 Lemvig

Kontakt

Niels Kirk, 97 89 11 77

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Fenskær Efterskole er en musisk, praktisk og prøvefri efterskole for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi er 86 elever på skolen og 17 lærere. Herudover er der ledelse samt teknisk personale.

Vi har brug for to personer pr. 1. august 2020 med en anerkendende tilgang til arbejdet med vores elever og som er interesseret i, at arbejde med unge med specielle læringsforudsætninger, samt til at indgå i efterskolelivet generelt. Jobbet indeholder tre funktioner: faglærere/værkstedslærere, tilsynslærere og kontaktlærere/huslærer.

Vi søger personer med stærke, faglige kompetencer inden for musik eller smykkefremstilling. Har du andre kompetenceområder, kan du bruge dem i vores brede valgfagsudbud.

Du skal i tæt samarbejde med en kollega varetage funktionen som huslærer for en gruppe på 11 elever. De skal guides og vejledes i hverdagen og der er et tæt forældresamarbejde omkring den enkelte unge.

Herudover skal du deltage i tilsynsordningen på efterskolen. Der vil være både aften, nat og weekendvagter.

Vi tilbyder et arbejdsmiljø med imødekommende kolleger og et godt arbejdsfællesskab.
Du får mulighed for faglig opdatering og udvikling gennem eksterne kurser og udviklingsarbejder på efterskolen, samt supervision.

Begge stillinger er fuldtid.

Du kan læse meget mere om Fenskær Efterskole på: www.fenskaer.dk.

Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Niels Kirk tlf. 97891177.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 29. marts 2020.
Vi forventer at holde samtaler torsdag den 2. april 2020.

Ansøgning sendes til:
Niels Kirk pr. post eller på mail til post@fenskaer.dk.