Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 13. august 2021

Tilføjet: 30. juni 2021

Kontakt

Fonden Ørting
Bilsbækvej 11
8300 Odder

 

Ditte-MarieThejsen, 50 49 30 46
Per Ruby, 29 10 59 90

 

www.ørting.dk 

Fonden Ørting er en døgninstitution og et dagtilbud for 47 unge mellem 14 og 25 år. Målgruppen er unge på autismespektret med et funktionsniveau tæt på det normale. I skolen tilbyder vi undervisning for 5.-11. klasse, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og andre typer særlig tilrettelagte forløb.

Vores nuværende forstander, der i sin tid etablerede institutionen, går på pension. Derfor søger vi en dygtig og engageret forstander til at lede Fonden Ørting gennem en spændende udviklingsproces, hvor vi har bevæget os fra at være en lille, tæt og familiær enhed til at blive en større institution med stadig flere tilbud.

Din rolle bliver at bevare vores kultur og det arbejde, vi lykkes med: en skole og et opholdssted, der kan rumme børn og unge med autisme, og som giver dem en chance for at få en skolegang, venner og positive oplevelser. Hos os udvikler den enkelte ung sig i eget tempo. De lærer strategier for, hvordan de kan tackle deres udfordringer, så de kan leve et (voksen)liv med øget livskvalitet og livsglæde.

Samtidig skal du i samarbejde med medarbejdere, ledere og bestyrelsen videreudvikle Fonden Ørting. Vi er en institution i rivende udvikling. Siden etableringen for ti år siden er vi vokset i antallet af unge, medarbejdere og tilbud. Derfor har vi brug for en forstander, der både kan være en visionær og en samlende kraft for hele institutionen.

I øjeblikket forbereder vi åbningen af en helt ny afdeling, hvor der skal være skoletilbud for 4.-10. klasse og en udvidelse af STU-afdelingen samt virksomhedsrettede afklaringsforløb. Desuden har vi planer om at etablere en kursus- og rådgivningsafdeling, der kan formidle viden om autismeområdet til pårørende og fagpersoner i kommuner, skoler, og uddannelsesinstitutioner. Potentialet er stort, og det samme er vores ambitioner.

Som forstander får du det overordnede ansvar for institutionens ydre og indre samspil. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde krav fra bestyrelsen, etablere relationer med eksterne samarbejdspartnere, fagpersoner og lokalsamfund, ligesom du skal arbejde for at synliggøre Fonden Ørting og vores tilbud gennem god ekstern kommunikation. På de interne linjer styrker du vores ledelsesteam, ligesom du har ansvar for ledelse og udvikling af hele medarbejdergruppen. Et vigtigt fokuspunkt er videreudvikling af en effektiv administration med gode interne arbejdsprocesser, der bedst muligt støtter samarbejdet med forældre og kommuner.

Dine faglige kompetencer:

 • Forståelse for udvikling og ledelse af pædagogiske institutioner
 • Økonomisk tæft og forudsætninger for at kunne styre økonomien
 • Kendskab til og interesse for autisme- og/eller specialområdet
 • Kendskab til den kommunale forvaltning og samarbejdet mellem sagsbehandlere og døgninstitutioner

Dine ledelsesmæssige kompetencer:

 • Dokumenteret erfaring med ledelse
 • Tydelig ledelsesstil
 • Strategisk tænkende og udviklingsorienteret
 • Erfaring med medarbejderudvikling

Dine personlige kompetencer:

 • Åben og ligefrem
 • Igangsætter og frem for alt en dygtig afslutter
 • Stort overblik og struktureret arbejdsform
 • Empatisk og møder alle mennesker i øjenhøjde

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning, cv og relevante bilag senest den 13. august 2021 på e-mail: per.ruby@f-oe.dk

Vi forventer at holde 1. samtale fredag den 20. august 2021.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte viceforstander Ditte-Marie Thejsen på 50 49 30 46 eller evt. bestyrelsesformand Per Ruby på 29 10 59 90.

Forventet tiltrædelse: 1. oktober eller 1. november 2021.

Løn og ansættelsesvilkår efter forhandling. Ansøgninger behandles med fortrolighed.

Du kan læse mere om Fonden Ørting og ansættelsesprocessen her


Fonden Ørting ligger i Østjylland i den lille by Ørting 4,5 km fra Odder. Vi har i alt 47 unge tilknyttet Fonden Ørting, hvoraf 27 unge bor på stedet, 16 er dagelever og 4 unge over 18 år bor i udslusningslejlighederne i Odder. Vi er i alt ca. 40 ansatte på Fonden Ørting, og medarbejderstaben består af pædagoger, lærere, afdelingsledere, en socialrådgiver og praktisk personale.