Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 26. februar 2021

Tilføjet: 28. januar 2021

Kontakt

Friskolen Højmark
Adelvej 45, Højmark
6940 Lem St.

Mette Fjordside Hindhede, 23 29 11 70
Randi Hollænder Høegsberg, 20 71 32 09 

https://hoejmarkskole.aula.dk/

Vi søger en leder til vores helt nye Grundtvig/Koldske friskole i Højmark.
Har du lyst til at være med til at starte en friskole helt fra bunden, så har vi nogle fantastiske rammer og skønne børn og familier, som er klar fra august 2021. Den nye friskole skal udvikle vores elever personligt, socialt og fagligt til at blive åbne og videbegærlige mennesker med mod på livet. Vi har en profil, hvor sundhed, motion, natur og læring i praksis er i fokus. Er det lige dig, så kig her.

Friskolen skal bygge på almen dannelse før uddannelse. Livsoplysning, fortælling, det levende ord og sang skal være en naturlig del af undervisningen. Læring skal stimuleres igennem leg, fantasi, nysgerrighed og interesse. Vi forventer at blive en skole med masser af glade børn, hvor børn kan være børn fra 0. til 8. klasse samt SFO.
Skolen har en rigtig stor lokalforankring og et fantastisk samarbejde med områdets foreninger og erhvervsliv.

Vi forventer, at du:

 • Har en læreruddannelse
 • Brænder for ledelse og undervisning
 • Kan motivere andre omkring dig til at arbejde sammen om et fælles mål og et forpligtende fællesskab
 • Kan sikre trivsel, arbejdsglæde og udvikling for såvel elever som personale ved at være dialogskabende og løsningsorienteret
 • Kan være tydelig og håndtere komplekse problemstillinger og konflikter professionelt
 • Har økonomisk overblik
 • Vægter høj faglighed og besidder en faglig begejstring og nysgerrighed som smitter af på eleverne
 • Er åben, nysgerrig, empatisk og har humor
 • Er sparringspartner med skolens bestyrelse

Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver:

 • Er øverste pædagogiske ansvarlig
 • Styrer skolens overordnede økonomi i tæt samarbejde med bestyrelsen
 • Varetager skolens daglige økonomi
 • Der vil indgå et antal undervisningslektioner


Vi tilbyder dig:

 • At være med til at forme en helt ny friskole
 • At du sammen med en meget engageret forældregruppe og bestyrelse kan opbygge en helt ny friskole
 • At du skal være med til at ansætte lærerstab og det pædagogiske personale som skal løfte opgaven
 • At være en del af et forpligtende fællesskab, som bygger på nærhed, rummelighed, ansvarlighed og respekt, hvor du bliver en del af et aktivt lokalsamfund
 • At være en del af en mindre skole, hvor alle kender hinanden og har mulighed for at skabe gode relationer
 • En meget engageret bestyrelse med en åben og direkte dialog

Henvendelse:
Kan ske til bestyrelsesmedlemmer Mette Fjordside Hindhede, mobil nr. 23291170, eller Randi Hollænder Høegsberg, mobil nr. 20713209.
Alle ansøgninger og henvendelser behandles fuldt fortroligt.
Vi vil glæde os til at give dig en rundvisning og uddybe ovenstående.

Løn/ansættelse
Ansættelse sker iht. organisationsaftalen for ledere ved Frie grundskoler mv. af 16. april 2019
Forventet tiltrædelse i stillingen den 1. maj 2021

Ansøgningsfrist:
Fredag d. 26/2 2021.
Ansøgning sendes samlet i PDF format til: info@frihojbor.dk


Ansættelsessamtaler foregår i uge 9-10