Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 4. december 2020

Tilføjet: 18. november 2020

Adresse

Gødvad Efterskole

Stavangervej 2

8600 Silkeborg

Kontakt

Jacob Thorning, 86 82 0811

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vi søger en lærer, der kan tegne skolens Idræts- og Friluftlinje sammen med linjens 3 øvrige lærere.
Det skal være en underviser, som kan undervise i bl.a. basis friluftsliv, kanosejlads, klatring, idrætsfag mv., og som i det hele taget er vild med idræt og friluftsliv og har lyst til at tænke det ind i skolens liv. Fagene dansk, matematik og geografi er tilknyttet linjen i forhold til undervisningen i de almene boglige fag.

Udover undervisning på linjen indeholder stillingen efterskolelærerens opgaver (aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, weekendvagter mm.) samt undervisning på 1-2 valgfag.

Vi…
.

 • er en specialefterskole for unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger
 • er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole
 • tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsrum for den enkelte elev
 • kobler den boglige undervisning sammen med den praktiske
 • arbejder med begreber som selvforsyning, forpligtende fællesskab og praktisk undervisning.


Du…

 • ønsker at indgå i et stærkt og engageret fællesskab i medarbejdergruppen
 • brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet
 • har erfaring med eller lyst til at forene den praktiske undervisning med den boglige
 • har pædagogisk uddannelse eller relevant undervisningserfaring.
 • har kendskab til og lyst til at arbejde med vores særlige elevgruppe.
 • er en glad og levende underviser, der sætter pris på at være velforberedt.
 • har lyst til at udfordre vores elever både fagligt, personligt og socialt.
 • er fortrolig med at beskrive og evaluere elever mundtligt og skriftligt

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811.

Vi holder informationsmøder
tirsdag den 25. november kl. 16.00
samt torsdag den 26. november kl. 10.00.
Tilmelding til skolens sekretær på info@goed.dk eller 86 82 08 11.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til lc@goed.dk senest fredag den 4. december kl. 12.00.

Samtaler finder sted mandag den 14. december fra kl. 16.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 10.12.20)

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

 

Gødvad Efterskole henvender sig til unge med særlige behov og generelle indlærings­ vanskeligheder. Vi har 100 elever og 33 ansatte.

Kernen i skolens undervisningstilbud er under­ visningen på vores 5 linjer: Landbrug & gartneri, Køkken & sundhed, Musik & teater, Idræt & friluftsliv samt Håndværk, kunst & design.

Begreber som selvforsyning, udviklingsmulig­ heder og forpligtende fællesskab er nøgleord, der gennemsyrer hverdagen. Skolen arbejder med
en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning. En helt særlig under­ visningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og
som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.

Derudover har vi en meget lang og omfattende liste af valgfag, som tilbydes året igennem.


Læs mere om Gødvad Efterskole på www.goed.dk og følg os på Facebook.