Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 24. april 2023

Tilføjet: 31. marts 2023

Adresse

Gødvad Efterskole

Stavangervej 2

8600 Silkeborg

Kontakt

Jacob Thorning, jt@goed.dk / 86 82 08 11

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Før første gang i 15 år er der en ledig stilling på Gødvad Efterskoles linje med Landbrug & Gartneri.
Vi søger derfor en underviser, der sammen med linjens 3 øvrige lærere vil tegne skolens Landbrug og Gartneri linje. En person der kan undervise skolens elever i produktion af grønsager mv. og sammen med dem og kollegaerne drive skolens gartneri. Gerne med erfaring indenfor det gartnerfaglige.

Gødvad Efterskole er delvist selvforsynende og linjen producerer hvert år både kød og grønsager til skolens køkken.

Du skal have lyst til

 • at få jord under neglene og være ude i al slags vejr.
 • at ligge på knæ og sammen med eleverne luge flere 100 m. gulerødder
 • formidle kendskab til dyrkning af frugt og grønsager
 • være med i et team, som også driver et lille landbrug med heste, grise, køer og får
 • sammen med eleverne at stå for skolens grønsagsudsalg
 • drive skolens skovbrug sammen med eleverne, linjelærerne og pedellerne
 • motivere og fastholde eleverne på linjen i forskelligartede opgaver
 • have øje for at linjen driver en væsentlig og nødvendig produktion, der skal opretholdes.

Læs mere om linjens formål og undervisning nederst.


Fagene dansk, matematik, engelsk og biologi er tilknyttet linjens undervisning i de almene boglige fag. Al undervisning er tilrettet den enkelte elevs niveau og foregår med udgangspunkt i linjens praktiske undervisning.

Udover undervisning på linjen indeholder stillingen efterskolelærerens opgaver (aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, weekendvagter mm.) samt undervisning på 1-2 valgfag.

Vi….

 • er en specialefterskole for unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger
 • er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole
 • tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsrum for den enkelte elev
 • kobler den boglige undervisning sammen med den praktiske
 • arbejder med begreber som selvforsyning, forpligtende fællesskaber og praktisk undervisning.

Du…

 • ønsker at indgå i et stærkt og engageret fællesskab i medarbejdergruppen
 • brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet
 • har kendskab til og lyst til at arbejde med vores særlige elevgruppe.
 • er god til at kommunikere ligeværdigt og i øjenhøjde med elever og kollegaer.
 • har erfaring med eller lyst til at forene den praktiske undervisning med det boglige
 • har pædagogisk uddannelse eller relevant undervisningserfaring
 • er en glad og levende underviser, der sætter pris på at være velforberedt
 • har lyst til at udfordre vores elever både fagligt, personligt og socialt
 • er fortrolig med at beskrive og evaluere elever mundtligt og skriftligt

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86 82 08 11. Vi holder informationsmøde tirsdag den 18. april kl. 16.00. Tilmelding til skolens sekretær på jt@goed.dk eller 86 82 08 11.


Ansøgninger med diverse bilag sendes som én samlet PDF-fil til ansoeg2@goed.dk senest mandag den 24. april kl. 10.00.
Samtaler finder sted mandag den 15. maj fra kl. 14.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 10. maj)


Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation.


Gødvad Efterskole er en prøvefri efterskole, der henvender sig til unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har 106 elever og 35 ansatte.
Kernen i skolens undervisningstilbud er undervisningen på vores 5 linjer: Landbrug & gartneri, Køkken & sundhed, Musik & teater, Idræt & friluftsliv samt Håndværk, kunst & design.
Begreber som selvforsyning, udviklingsmuligheder og forpligtende fællesskab er nøgleord, der gennemsyrer hverdagen. Skolen arbejder med en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning. En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.
Derudover har vi en meget lang og omfattende liste af valgfag, som tilbydes året igennem.
Læs mere om Gødvad Efterskole på www.goed.dk og følg os på Facebook.