Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 28. juni 2019

Tilføjet: 11. juni 2019

Adresse

Gram Efterskole

Slotsvej 19

6510 Gram

Kontakt

Sanne Hansen, 2158 3332
forstander@gram-efterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Gram efterskole er for elever på 8-10. årgang.

Vi tilbyder en skole med mange spændende muligheder og udfordringer. Skolen er en almindelig prøveforberedende efterskole, hvor elever kan aflægge folkeskolens afgangsprøver. På Gram Efterskole rummer vi desuden elever med særlige behov . Der undervises på forskellige niveauer og tilbydes specialundervisning. Vi har linjer indenfor E-sport, Adventure, Kunst, Medie, Musik og Madkunst .

Vi søger lærere der kan undervise i almene skolefag som : tysk, fysik/kemi, matematik, dansk, engelsk og idræt samt valgfaget adventure.

Vi løser en række sociale støtteopgaver på en del af vores elever, og vi mangler pædagoger der har indsigt, evner og lyst til at indgå i denne opgave .

Vi forventer at du:

 • har læreruddannelse eller pædagoguddannelse
 • har viden om og indsigt i elever med særlige udfordringer og behov indenfor autismeforstyrrelser og ADHD
 • har lyst til og mod på at indgå i livet på en efterskole
 • er bevidst om klasseledelse og dennes betydning i undervisningen
 • er anerkendende, troværdig og i enhver henseende bidrager til en hverdag med fokus på elevernes læring og trivsel
 • deltager aktivt i udviklingen af skolen
 • har gode kompetencer i forhold til det tværfaglige samarbejde
 • har gode kommunikationsegenskaber og skriftlige færdigheder.
 • kan anvende IT og digitale læringsmidler i undervisningen

Du kan forvente:

 • at få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kolleger
 • at arbejde i et fællesskab med anerkendelse og ærlighed overfor hinanden
 • at komme på en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling.

For nærmere information vedrørende stillingerne kan forstander Sanne Hansen kontaktes på mobil nr. 21583332.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og LC.

Ved ansættelse i stillingerne skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingerne.

For yderligere information henvises til skolens hjemmeside www.gram-efterskole.dk
Skolen har også en facebookside www.facebook.com/GramEfterskole

Ansøgningen sendes til forstander@gram­-efterskole.dk

Ansøgningsfrist den 28 juni 2019 .
Der afholdes ansættelsessamtaler den 3. og 4 juli 2019