Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 23. juni 2022

Tilføjet: 3. juni 2022

Kontakt

Hanstholm Friskole
Helshagevej 1
7730 Hanstholm

 

Thomas Loop Holm, 20 65 92 92
Ditte Nielsen, 22 79 57 14

 

Besøg skolens hjemmeside

Er du interesseret i at være styrmand for en friskole på kanten af Vesterhavet? Elsker du vestenvindens susen og kan du navigere med hjerne og hjerte gennem både blikstille og stormomsuste vande? Så er du muligvis vores nye kaptajn!

Vi søger en leder, der brænder for det forpligtende fællesskab, og som kan sikre den fortsatte udvikling af vores skole, naturbørnehave og -vuggestue i samarbejde med personale, børn, elever, forældre og bestyrelse. Som kaptajn for Hawkantsbørn skal du vægte kommunikation, nærvær og anerkendelse i alle relationer og kunne se værdien i det sammenhængende børneliv med naturen som medspiller og stærke bånd mellem vuggestue, børnehave og skole. Du skal derfor kunne sætte den rette kurs gennem en åben, engageret og tydelig ledelsesstil. Du skal have mod på at sætte nye sejl, og se muligheder fremfor begrænsninger.

Arbejdsområder og -opgaver
Som øverste leder i Hawkantsbørn er du, sammen med bestyrelsen, hovedansvarlig for de tre institutioner, naturbørnehaven, -vuggestuen og friskolen. Du er derfor garant for både personalets og børnenes trivsel og faglige udvikling. Derfor er det nødvendigt at kunne have fokus på flere opgaver på samme tid for at sikre sammenhængskraft og gode overgange institutionerne imellem. Du vil her indgå i et tæt samarbejde med vores leder af naturbørnehaven og -vuggestuen, som står for den daglige drift af disse institutioner. Som skoleleder står du for skolens daglige drift og indgår selv i den daglige undervisning. Hertil kommer det nære samarbejde med forældre og øvrige parter.

Vi forventer derfor, at du:

 • Har relevant uddannelse og erfaring inden for pædagogik og undervisning
 • Er en stærk pædagogisk leder med gode kommunikative evner
 • Brænder for personaleledelse og de Grundtvig-koldske værdier
 • Interesserer dig for lokalområdet og kan synliggøre skolen positivt
 • Trives i forældresamarbejde og ser det som en naturlig del af dine opgaver
 • Er fleksibel, rummelig og i stand til at håndtere en travl hverdag
 • Arbejder godt både selvstændigt og sammen med andre
 • Har gode IT-kompetencer

Vi tilbyder:

 • En udfordrende og spændende stilling med stort udviklingspotentiale og medbestemmelse
 • En skole med ca. 75 elever, en børnehave med ca. 35 børn og en vuggestue med ca. 17 børn
 • Dygtige og engagerede personalegrupper i alle tre institutioner
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om ledelsen
 • En arbejdsplads i naturskønne omgivelser på kanten af Vesterhavet

Ansættelsesstart d. 1. August 2022 eller snarest herefter

Løn- og ansættelsesvilkår indgås i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.


Ansøgning sendes til Hanstholm Friskole på mail: job@hanstholm-friskole.dk

Ansøgningsfrist d. 23/6-2022

Der afholdes ansættelsessamtaler i starten af uge 26

For yderligere oplysninger og evt. besøg kontakt gerne næstformand Thomas Loop Holm på tlf. 20659292 eller bestyrelsesmedlem Ditte Nielsen på tlf. 22795714

Læs mere om Hawkantsbørn og Hanstholm Friskole på: https://hawkantsboern.dk/ og https://friskole.hawkantsboern.dk/

Om os:
Hanstholm Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution, der tilbyder undervisning fra 0.-9. klassetrin. Vi er en lille skole med store hjerter – hjerter der banker for fællesskabet og den nære relation mellem mennesker. Vi prioriterer et trygt og overskueligt miljø, hvor alle kender og har det rart med hinanden. Vi er en karakter- og prøvefri skole, hvor fagligheden går hånd i hånd med almen dannelse, udvikling og læringslyst. Hos os har barndommen fortrinsret – her skal fællesskab, selvværd, forskellighed og sociale kompetencer styrkes, og her skal der være plads til fantasien, nysgerrigheden, latteren, begejstringen og glæden ved bare at være til. Vi sætter en ære i at møde eleverne i øjenhøjde og fremelsker gensidig respekt og tolerance.