Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 9. maj 2021

Tilføjet: 15. april 2021

Adresse

Hedens Efterskole

Bavnevej 5

Resen

7470 Karup J

Kontakt

David Straadt, 20 22 90 23

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Hedens Efterskole modtog sit første elevhold i august 2020, og har siden oplevet god elevsøgning. Efterskolen har plads til 55 elever fordelt på 8., 9. og 10. klasse. Skolens værdigrundlag er Grundtvig-Koldsk, hvor det forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet. Det særlige ved Hedens Efterskole er et hensyntagende miljø, hvor også sårbare unge kan trives. Ud over de almindelige klassefag, tilbyder vi undervisning i specialklasser for elever med faglige udfordringer. Ligesom der er mulighed for at give ekstra faglige udfordringer til de bogligt stærke elever.

Der er ansat 16 medarbejdere på skolen. Udover undervisere har vi tilknyttet fast pædagogisk personale med indsigt og erfaring med unge, der har brug for et hensyntagende miljø. Vi tilbyder linjer indenfor e-sport, Sport & Adventure og Design. I skoleåret 2021-22 tilbyder vi desuden linjefaget Storytelling.

Vi bor i et naturskønt område tæt på Karup Å og Kongenshus Hede i den lille landsby Sdr. Resen i Viborg Kommune. Lige udenfor døren har vi en dejlig naturpark med cykel-og vandrestier. Her er det lokale landsbyliv en del af skolens hverdag. Her er trygge og inkluderende rammer. Her er der RO. Højt til himlen og kig til stjernerne.

Fællesskab og nærvær giver styrke og selvværd
På Hedens Efterskole har vi fokus på, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer både faglig dygtiggørelse og udvikling af personlige kompetencer.
De unge mødes med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, samtidig med at vi guider dem mod voksenlivet, uddannelse og et aktivt liv. Vi ønsker at fremhæve at den enkeltes kompetencer ikke kun findes i arbejdet med bøgerne, men i høj grad også i håndværket, dagligdagens gøremål og menneskelige relationer.

Vi søger en person der

 • har solid ledererfaring
 • er udadvendt, tydelig og visionær med hjerte for netop vores elevgruppe
 • har en høj personlig integritet, og hviler sikkert og roligt i egne stærke faglige og personlige værdier
 • har indsigt i, og viden om, pædagogik, administration og erfaring med efterskoleformen
 • har økonomisk indsigt og kan videreføre en sikker drift af skolen
 • er samarbejdende, kommunikerende og samlende
 • har udstråling, robusthed og et stort drive.

Vi tilbyder

 • en dagligdag på en skole der arbejder med en anerkendende pædagogik, som vejen til det gode og forpligtende fællesskab
 • en bredt sammensat og dygtig medarbejderstab med hjerte for netop vores elevgruppe
 • stor mulighed for indflydelse på fremtidige strategier og visioner
 • et arbejdsmiljø med kompetente, engagerede og visionære medarbejdere
 • mulighed for en tjenestebolig.

Læs mere på hedensefterskole.dk

Kontakt bestyrelsesformand David Straadt på 2022 9023 for yderligere information eller besøg. Vi viser dig gerne rundt på skolen.

Ansøgning:
Ansøgning bilagt CV og eventuelle referencer, sendes i en samlet pdf-fil, senest 9. maj 2021 kl. 12.00 på mail til formanden david@straadt.eu

Jobsamtaler forventes afholdt 17. maj 2021 Tiltrædelse pr 1. juli 2021 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019.