Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 12. februar 2021

Tilføjet: 15. januar 2021

Kontakt

Herning Friskole
H.C Ørstedsvej 68
7400 Herning
Inger Lund Overgaard, 22 88 37 24/inger.l.o@outlook.dk 
www.herningfriskole.dk

 

Vores leder gennem næsten 25 år har valgt at gå på efterløn. Derfor søger vi nu en ny leder, der kan stå i spidsen for vores skole sammen med vicelederen.

LEDEREN
Herning Friskole søger skoleleder med relevant uddannelsesmæssig baggrund. Du har erfaring med undervisning og ledelsesmæssige opgaver på en skole med moderne Grundtvig-Koldske grundtanker. Du sikrer gennem din synlige og anerkendende ledelsesstil et stabilt miljø for såvel elever som ansatte på skolen. Samtidig har du blik for kunsten at forny uden at omvælte. Alt sammen med respekt for skolens værdigrundlag.

  • Du er udadvendt og evner at kommunikere på flere niveauer. Du er synlig i dit virke og finder det naturligt at deltage i elever og ansattes hverdag.
  • Du har overblikket i forhold til gældende love og regler samt indsigt i styringen af skolens økonomi. Der er tæt samarbejde og sparring mellem skolens leder, viceleder og sekretær samt bestyrelsen.
  • Du er erfaren i brugen af IT og sociale platforme, og har ansvaret for at Herning Friskole tager skridt fremad i forhold til at udvikle og implementere en strategiplan for området. Herning Friskole står overfor en implementering af Office 365 pakken hos både elever og lærere.
  • Du har ansvaret for samarbejdet med eksterne aktører og for skolens profilering i offentligheden. Kontakten til lokale myndigheder, skoleforvaltning, socialforvaltning, sundhedspleje er en del af skolelederens arbejde.
  • Ud over at være leder af skolen, er du også leder af skolens SFO og er derfor også en sparringspartner for SFO’ens personale.
  • Som leder af Herning Friskole forventes det at du i vid udstrækning deltager i morgensang, forældremøder, skolearrangementer såsom julebanko, skolefest, skolelørdag mm.
  • Du er en motiverende og støttende drivkraft i udviklingen af skolen og dens ansatte. Du har tillid til dine medarbejdere og giver dem frihed i deres arbejde. Du har ansvaret for afholdelse af MU-samtaler med skolens ansatte. Ledelsesopgaverne fordeles og varetages i tæt samarbejde med skolens viceleder.

Kan du se dig selv i ovenstående så hører vi meget gerne fra dig. Skolelederstillingen ønskes besat fra d. 1. april 2021 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Henvendelse om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Inger Lund Overgaard på tlf. 22 88 37 24 eller inger.l.o@outlook.dk . Der er mulighed for at se skolen forud for ansættelsessamtaler, der forventes at afholdes i uge 9.

Ansøgning sendes til bestyrelsesformand Inger Lund Overgaard på mail til inger.l.o@outlook.dk senest d. 12. februar 2021.

SKOLEN
Herning Friskole er en skole med stolte traditioner. Skolen blev oprettet af en forældrekreds i 1908 og bygger på Grundtvig-Koldske skoletanker. Skolen har ca. 240 elever fordelt fra 0. klasse til 10. klasse, og derudover er der en SFO til eleverne i 0. – 3. klasse.
Der er 25 ansatte på skolen, hvoraf 19 er lærere. Skolen har en god økonomi, og der er ventelister til de fleste årgange

Se hele opslaget her https://www.herningfriskole.dk/velkommen/stillingsopslag/.

HERNING FRISKOLE | H.C. ØRSTEDSVEJ 68 | 7400 HERNING | TLF. 97 12 11 66