Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. august 2022

Tilføjet: 30. juni 2022

Kontakt

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

 

Morten Dybro, mortendybro@mac.com/ 51 28 65 95 og
Karen Marie Holm, karenmarie@holm.mail.dk / 25 14 52 71

 

Besøg valgmenighedens hjemmeside

Da vores præst gennem snart 25 år har valgt at gå på pension, søger Herning og Gjellerup Valgmenigheder ny præst pr. 1. oktober 2022.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsen sker på normale vilkår og efter gældende overenskomst for sognepræster. I den nuværende stilling er der en rummelig og attraktiv tjenestebolig, hvor præsten har kirkekontor.

Ud over to søndagsgudstjenester afholder menighederne litteraturaftner, sangarrangementer, foredragsdage og menighedsmøder hen over året, hvor præsten har en afgørende rolle. Desuden er der
konfirmandhold fra begge friskoler.

Vi søger en engageret præst, der lægger vægt på en tæt kontakt med menighedens medlemmer – unge som gamle – og som kan se en udfordring i at være med til at udvikle de to valgmenigheder
yderligere. Vi ønsker en fortsættelse af vores synlighed i lokalområdet.

Stillingen er ledig pr. 1. oktober, men vi venter gerne på den rette kandidat.
Ansøgningsfrist er den 15. august 2022

Yderligere oplysninger om de to valgmenigheder kan findes her: www.h-g-valgmenighed.dk

I øvrigt kan man kontakte de to formænd:
Morten Dybro, mortendybro@mac.com, tlf. 51 28 65 95 og
Karen Marie Holm, karenmarie@holm.mail.dk, tlf. 25 14 52 71

Ansøgningen sendes udelukkende til kbr@h-g-valgmenighed.dk