Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 3. oktober 2022

Tilføjet: 14. september 2022

Kontakt

Den Frie Hestehaveskole
Langelinie 40
8464 Galten

 

Tove Østergaard Le, 21 62 49 21 / tove@le-net.dk
Thomas Skovbo, 30 24 70 32 / ts@hestehaveskolen.dk

 

Besøg skolens hjemmeside

Brænder du for at lede en veldrevet friskole med stærke rødder i den Grundtvig-Koldske tradition? Har du lyst til at inspirere og lede 200 elever, 50 børnehavebørn og 40 glade medarbejdere? Står du på mål for frihed, fællesskab, dannelse, og det gode børneliv, og vil du være med til at drive og videreudvikle vores skole? Så har vi drømmejobbet til dig.

Den fri Hestehaveskole ligger i naturskønne omgivelser mellem Silkeborg og Aarhus. Vi funderer vores skolehverdag i det forpligtende fællesskab, der er båret af sammenhold, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi sætter pris på vores traditioner, herunder de fælles morgensamlinger, temauger og lejrture. Vi lader ting tage tid, og værdsætter fordybelsen i de boglige og kreative fag lige højt, ligesom vi har blik for både den faglige og sociale udvikling hos eleverne. Her er brug for både gummistøvler og et varmt hjerte i samværet med børnene.

Vi ønsker, at du som skoleleder kan:

  • Sætte retningen for skolens fortsatte gode udvikling, i samarbejde med skolebestyrelsen og medarbejderne
  • Omsætte skolens værdier i en skolehverdag, hvor det forpligtende fællesskab er rammen om den faglige fordybelse og det sociale liv
  • Være tydelig og sætte grænser med afsæt i skolens værdier – både overfor elever, forældre og medarbejdere
  • Udvise tillid til og give plads til medarbejdernes idéer og eksperimenter
  • Sparre med medarbejderne om det pædagogiske arbejde gennem kendskab til en bred palette af pædagogiske teorier og metoder
  • Sikre skolens drift, herunder tage ansvar for økonomistyring, personaleledelse og pædagogisk planlægning, i samarbejde med viceskoleleder og leder af børnehave/SFO


Vi ønsker, at du har følgende faglige kvalifikationer:

  • Erfaring med skole- og personaleledelse, gerne i de frie skoler, herunder erfaring med at samarbejde tæt med skolebestyrelsen. Lederuddannelse på diplom- eller masterniveau vil være en fordel
  • Uddannelse som og erfaring med lærergerningen – og et ønske om at være synlig på gulvet, i undervisningen, til morgensamlingen eller omkring bålet
  • Forståelse for økonomistyring og kendskab til gældende regnskabspraksis
  • Erfaring med forældresamarbejde og mod til den svære samtale
  • Lyst til og erfaring med det vigtige trivselsarbejde med børn og unge
  • Evne til at videreføre og udvikle skolens gode samarbejde med PPR og andre eksterne aktører

Vi ønsker, at du har følgende personlige kvalifikationer:

  • Er åben, imødekommende og smilende. Du skal trives med at være skolens ansigt, både udadtil og indadtil
  • Besidder naturlig autoritet og har gode kommunikative evner, både i skrift og tale
  • Er nysgerrig og lyttende overfor både elevers, medarbejderes, forældres og bestyrelses perspektiver og initiativer
  • Brænder for at lave god friskole, og formår at smitte andre med dit engagement


Vi tilbyder dig:

  • En høj grad af frihed og stor indflydelse på skolens hverdag og retning
  • Dygtige og dedikerede medarbejdere, der selv tager initiativ
  • Et godt arbejdsmiljø med stort sammenhold, hjertevarme og omsorg for hinanden og børnene
  • Et kompetent ledelsesteam bestående af viceskoleleder og leder af børnehaven/SFO’en, samt en dygtig sekretær
  • En velholdt skole, SFO og børnehave med god plads og herlige udearealer med skov og vand
  • En engageret bestyrelse og forældrekreds
  • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019

Ansøgning:
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen forud for din ansøgning. Tag fat i vores bestyrelsesformand Tove Østergaard Le på 21624921 eller på mail tove@le-net.dk konstitueret skoleleder Thomas Skovbo på 30247032 eller på mail ts@hestehaveskolen.dk

Ansøgningsfristen er d. 3. oktober 2022. Vi forventer at afholde første runde samtaler i uge 43 og anden runde i uge 45 og som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. ansættelsesrunde udarbejdet en personprofil. Du kan læse mere om os på www.hestehaveskolen.dk

Ansættelse vil være fra 1. januar 2023.

Ansøgning og CV uploades via opslaget på Jobindex.dk.