Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 17. juni 2021

Tilføjet: 3. juni 2021

Adresse

Hobro Efterskole

Mariagervej 66

9500 Hobro

Kontakt

Birgith Dahl Rasmussen, forstander@hobroefterskole.dk / 21 70 73 55

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vi er en ordblindeefterskole for 92 normalbegavede unge med ordblindhed/læse-stavevanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Vi søger:

En lærer i en 100% stilling, som kan undervise elever med læse-stavevanskeligheder i følgende fagkombinationer.
Matematik på FP9 niveau.
Engelsk på udskolingsniveau
Valgfag
Kontaktlærerfunktion.

Derudover forventer vi, at du deltager i vagtlærerordning og øvrigt tilsyn, samt at du besidder forståelse for denne særlige elevgruppes behov.

Vi tilbyder:
Vi tilbyder en fantastisk kollegagruppe, der udviser et stort engagement i det pædagogiske arbejde og som har lyst til udvikling og nytænkning. På vores efterskole får du gode muligheder, for at være med til at præge udviklingen. Du får masser af udfordringer og dejligt samvær med nogle dejlige elever.

Vi foretrækker ansøgere med en læreruddannelse og hvis du synes det er spændende, at arbejde med vores elevgruppe, er det måske dig vi mangler.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Er du interesseret så klik ind på vores hjemmeside. www.hobroefterskole.dk eller kontakt forstander Birgith Dahl Rasmussen på forstander@hobroefterskole.dk eller 2170 7355, hvis du har spørgsmål til stillingerne.

Er du stadig interesseret, skal vi have din ansøgning samt relevante papirer senest torsdag d. 17. juni 2021 kl. 18.00 på post@hobroefterskole.dk