Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020

Tilføjet: 12. maj 2020

Adresse

Hobro Efterskole

Mariagervej 66

9500 Hobro

Kontakt

Birgith Dahl Rasmussen, 21 70 73 55 / forstander@hobroefterskole.dk 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Vi er en ordblindeefterskole for 92 normalbegavede unge med ordblindhed/læse-stavevanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Vi søger:
Lærere, som kan undervise elever med læse-stavevanskeligheder i forskellige fagkombinationer.

Stilling 1: (100%)
Matematik på FP10 niveau. Fysik på 6.-8. kl. niveau. Læsning og kontaktlærerfunktion.

Stilling 2: (100%)
Dansk FP9. Mekanikerværksted. Engelsk uden eksamen. Valgfag og kontaktlærerfunktion.

Stilling 3: (75%)
Dansk FP10 og 4.-6. kl. -niveau. Tømrerværksted. Engelsk uden eksamen og kontaktlærerfunktion.

Flere oplysninger om vores værksteder finder du på vores hjemmeside.
Derudover forventer vi, at du deltager i vagtlærerordning og øvrigt tilsyn, samt at du besidder forståelse for denne særlige elevgruppes behov.

Vi tilbyder:
Vi tilbyder en fantastisk kollegagruppe, der udviser et stort engagement i det pædagogiske arbejde og som har lyst til udvikling og nytænkning. På vores efterskole får du gode muligheder, for at være med til at præge udviklingen. Du får masser af udfordringer og dejligt samvær med nogle dejlige elever.

Vi foretrækker ansøgere med en læreruddannelse og hvis du synes det er spændende, at arbejde med vores elevgruppe, er det måske dig vi mangler.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Er du interesseret så klik ind på vores hjemmeside. www.hobroefterskole.dk eller kontakt forstander Birgith Dahl Rasmussen på forstander@hobroefterskole.dk eller 2170 7355, hvis du har spørgsmål til stillingerne.

Er du stadig interesseret, skal vi have din ansøgning samt relevante papirer senest 1. juni 2020 på post@hobroefterskole.dk