Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 19. maj 2021

Tilføjet: 4. maj 2021

Adresse

Hørby Efterskole

Snedkergårdsvej 11

Hørby

9300 Sæby

Kontakt

Tlf.: 98 46 63 00

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Vi søger fra 1. august 2021 to lærere til fastansættelse samt en lærer til et årsvikariat for skoleåret 2021/22, som kan undervise i et eller flere af følgende fag: Engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendom, fodbold, volley, musik, sceneteknik, e-sport samt øvrige fag efter aftale og kvalifikation. Interesse og kompetencer inden for skolens store valgfagsområder – idræt, musik&drama samt andre kreative fag – vil være en fordel.

Hørby Efterskole har 130 elever i 9. og 10. klasse. Foruden en række kreative fag, herunder idræt og musik/drama, værdsætter vi elevernes dannelse gennem en udfordrende undervisning med udgangspunkt i læringsstile og de mange intelligenser, hvor du i og uden for klasselokalet får mulighed for at præge eleverne fagligt, menneskeligt og socialt.

Vi forventer ansøgere, der har motivation til aktivt og ansvarsfuldt at tage del i efterskolelivet, kendetegnet som skole, fritid og hjem for eleverne. Hørby Efterskole er en skole, hvor der er højt til loftet og en skole med klart afgrænsede vægge, som eleverne kan spille bold op ad.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger om skolen findes på hjemmesiden: www.hørbyefterskole.dk. Derudover indbyder vi til et arrangement for interesserede ansøgere mandag den 17. maj kl. 17-19, som grundet corona-situationen foregår på Microsoft Teams. Her vil der blive lejlighed til at høre om værdierne, pædagogikken og efterskolehverdagen på Hørby. Tilmelding til dette arrangement skal foregå på mail til he@hoerbyefterskole.dk senest den 12. maj. Link til Teams udsendes efterfølgende til tilmeldte.

Skriftlig ansøgning stiles til forstanderen og sendes til mogens@hoerbyefterskole.dk, hvor den skal være modtaget senest onsdag den 19. maj kl. 12.00. Ansættelsessamtaler gennemføres tirsdag den 25. maj fra kl. 15.30.