Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 29. maj 2022

Tilføjet: 10. maj 2022

Adresse

Hørby Efterskole

Snedkergårdsvej 11

Hørby

9300 Sæby

Kontakt

Mogens Vestergård Pedersen, mogens@hoerbyefterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Har du mod på og lyst til at blive en del af et spændende, engageret og samarbejdende efterskoleteam?

Grundet en barselsorlov og et øget elevtal søger vi fra 1. august 2022 to årsvikarer til skoleåret 2022/23, som kan undervise i et eller flere af følgende fag: Engelsk, historie, samfundsfag, kristendom samt øvrige fag efter aftale og kvalifikation. Interesse i forhold til opgaven som faglig støtte for enkelte elever i de centrale prøvefag – vil være en fordel.

Hørby Efterskole har 145 elever i 9. og 10. klasse. Foruden en række kreative fag, herunder idræt og musik, sang og drama, værdsætter vi elevernes dannelse gennem en udfordrende undervisning med udgangspunkt i læringsstile og de mange intelligenser, hvor du i og uden for klasselokalet får mulighed for at præge eleverne fagligt, menneskeligt og socialt.

Vi forventer ansøgere, der har motivation til aktivt og ansvarsfuldt at tage del i efterskolelivet, kendetegnet som skole, fritid og hjem for eleverne. Hørby Efterskole er en skole, hvor der er højt til loftet og en skole med klart afgrænsede vægge, som eleverne kan spille bold op ad.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger om skolen findes på hjemmesiden: www.hørbyefterskole.dk. Konkrete spørgsmål i forbindelse med vikariaterne sendes til forstanderen på mogens@hoerbyefterskole.dk

Skriftlig ansøgning stiles til forstanderen og sendes til mogens@hoerbyefterskole.dk, hvor den skal være modtaget senest søndag den 29. maj kl. 12.00. Ansættelsessamtaler gennemføres torsdag den 2. juni fra kl. 15.30.