Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021

Tilføjet: 1. oktober 2021

Adresse

Kongensgaard Efterskole

Ringvej 80

Nørre Nissum

7620 Lemvig

Kontakt

Birte Bindslev Ebbensgaard, 97 89 15 44 / 40 26 89 98

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Lærer med undervisningserfaring i matematik, engelsk og tysk søges 
Vi søger en uddannet lærer til en fast 37 timers stilling – gerne pr. 1. november 2021.


Kongensgaard Efterskole er en livsstilsefterskole, hvor eleverne kommer for at lære og udvikle sig til hele, velfungerende, deltagende, nysgerrige, selvstændige, ansvarlige, dannede og handlekraftige mennesker.

Vi ved, at elevernes trivsel er midlet til at nå målet. Vi har derfor fokus på både fysisk og mental sundhed, så vi kan skabe trivsel både i skolefagene, i fritiden og i alle andre store og små fællesskaber efterskolelivet byder på. En hverdag hvor skoledagen og fritiden hænger sammen.

Som lærer på efterskolen skal du varetage følgende opgaver

 • Undervise i matematik og engelsk i 8. kl. og tysk i 8., 9. og 10. klasse
 • Familielærer – nær kontakt til 8-10 elever og deres familier
 • Udvalgsarbejde – planlægning af arrangementer med vide rammer for sjove idéer
 • Undervise i valgfag – gerne bevægelsesfag med leg og samvær som drivkraft
 • Tilsynsarbejde – herunder aftenvagter og weekendvagter


Faglige kompetencer

 • Du er uddannet lærer
 • Du holder den faglige fane højt
 • Du er en klar og tydelig rollemodel, i alle sammenhænge, for eleverne
 • Du har interesse i at få kompetencer indenfor den brede positive sundhedstænkning
 • Du har interesse i at få kompetencer indenfor systemisk narrativ pædagogik
 • Du er nysgerrig på egen praksis både indenfor sundhed, pædagogik og fagfaglighed
 • Du har en stærk interesse i at udforske faglighed – være nysgerrig og videbegærlig
 • Du har gennemslagskraft, er tydelig og rammesættende
 • Du har gode samarbejdsevner og løser udfordringer med åben dialog om sagen
 • Du er god til at samarbejde med forældre, og evner at møde dem dér, hvor de er- uanset baggrund og forudsætninger
 • Du er god til personlig planlægning, har overblik og evner at arbejde struktureret

 


Barselsvikar søges til dansk-/idrætslærer stilling
Lærer med undervisningserfaring i dansk og idræt søges til efterskole med fokus på sundhed og trivsel.

Vi søger en uddannet lærer og læsevejleder til en 37 timers stilling – i et års barselsvikariat i perioden fra den 1. december 2021 til den 31. december 2022.
Kongensgaard Efterskole er en livsstilsefterskole, hvor eleverne kommer for at lære og udvikle sig til hele, velfungerende, deltagende, nysgerrige, selvstændige, ansvarlige, dannede og handlekraftige mennesker.
Vi ved, at elevernes trivsel er midlet til at nå målet. Vi har derfor fokus på både fysisk ogmental sundhed, så vi kan skabe trivsel både i skolefagene, i fritiden og i alle andre storeog små fællesskaber efterskolelivet byder på. En hverdag hvor skoledagen og fritidenhænger sammen.

Som lærer på efterskolen skal du varetage følgende opgaver

Undervise i dansk i 8. kl., og idræt i 9. og 10. kl.

 • Læsevejleder opgaver
 • Familielærer – nær kontakt til 8-10 elever og deres familier
 • Udvalgsarbejde – planlægning af arrangementer med vide rammer for sjove idéer
 • Undervise i valgfag – gerne bevægelsesfag med leg og samvær som drivkraft
 • Tilsynsarbejde – herunder aftenvagter og weekendvagter
 • Deltage i ekskursioner, lejrskole og udlandsrejse

Faglige kompetencer

 • Du er uddannet lærer
 • Du holder den faglige fane højt
 • Du er en klar og tydelig rollemodel, i alle sammenhænge, for eleverne
 • Du har interesse i at få kompetencer indenfor den brede positive sundhedstænkning
 • Du har interesse i at få kompetencer indenfor systemisk narrativ pædagogik
 • Du er nysgerrig på egen praksis både indenfor sundhed, pædagogik og fagfaglighed
 • Du har gennemslagskraft, er tydelig og rammesættende
 • Du har gode samarbejdsevner og løser udfordringer med åben dialog om sagen
 • Du er god til at samarbejde med forældre, og evner at møde dem dér, hvor de er- uanset baggrund og forudsætninger
 • Du er god til personlig planlægning, har overblik og evner at arbejde struktureret

 

For begge stillinger gælder:

Kongensgaard Efterskole er en almen efterskole, som tager et særligt socialt ansvar.

Læs mere på skolens hjemmeside www.kge.dk
.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC

Ansøgning og CV sendes til be@kge.dk 
Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021.