Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 4. juni 2023

Tilføjet: 11. maj 2023

Adresse

Ladelund Efterskole

Ladelundvej 75

6600 Vejen

Kontakt

Erik Carstensen, 3013 7041

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Som lærer på Ladelund skal du kunne dække nogle af følgende fag: Matematik, engelsk, tysk, pigegymnastik, naturfag, boldspil, musik og friluftsliv.
Vi er ambitiøse med både linjefag og boglige fag, og du vil blive mødt af elever, der har høje og positive forventninger til undervisningen.
Udover undervisningen skal du have lyst til alle dele af efterskolearbejdet, der også indebærer aftentilsyn, weekendvagter og kontaktlærerfunktion. Derfor skal du kunne se det fantastiske i elevers forskellighed og se relationsarbejdet, som en helt naturlig del af dit arbejde. Du har hjertet på rette sted, og du vil noget med eleverne og kan du spille til morgensang vil det være fantastisk.

VI FORVENTER, AT DU:

  • Har en anerkendende tilgang i arbejdet med unge mennesker og gerne efterskoleerfaring
  • Vil være med til at videreudvikle vores fag og linjefag
  • Er fagligt kompetent og kan undervise i flere af de ovenstående fag
  • Har en stærk personlighed, der inspirerer unge til at udvikle sig personligt og fagligt
  • Ser dig selv som en holdspiller med fokus på team- og relationsarbejdet
  • Brænder for efterskolelivets mange facetter.

Ladelund er en moderne grundtvigsk almendannede efterskole, hvor vi vægter udvikling, ansvar og nærvær i det forpligtende fællesskab. Vi er en boglig skole med sang, gymnastik, fortælletime og masse af sjove fælles oplevelser.

Yderligere oplysninger angående stillingerne fås ved henvendelse til forstander Erik Carstensen på 3013 7041.

Ansættelse er efter overenskomst mellem Skatteministeriet og LC.

Ansøgningen og relevante bilag sendes elektronisk som en samlet PDF-fil senest 4. juni til job@ladelundefterskole.dk.