Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. februar 2020

Tilføjet: 20. januar 2020

Adresse

Lunderskov Efterskole

Skolevej 19

6640 Lunderskov

Kontakt

Irene Stapel Melander, 75 58 62 11 / ism@lunderskovefterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Vores nuværende undervisningsleder har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi et energisk og kompetent menneske til snarlig indtrædelse i vores ledergruppe.

Ledergruppen
Udover undervisningslederen består ledergruppen på Lunderskov Efterskole af en pædagogisk leder, en forstander og en strategisk/administrativ leder.
Vi arbejder målrettet med vores roller som ledere og er i øjeblikket optaget og inspireret af tanker om ledelse som situeret, distribueret og refleksiv.

Dine opgaver
Som en del af ledergruppen er du med i mange overvejelser og beslutninger om hele skolens drift og udvikling. Dit særlige ansvar er naturligvis skolens undervisning, og som undervisningsleder har du både udviklingsperspektiv samt administrative og ledelsesmæssige opgaver. Det er dig, der planlægger og styrer lærernes arbejdstid og elevernes skemaer, - og det gør du systematisk og omhyggeligt. Det er også dig, der har ansvaret for prøver og censorvirksomhed.
Du er en god sparringspartner for lærere, når de skal udvikle deres undervisning, og du sørger for, at udviklingen går i den retning, vi som skole gerne vil.
Vi er optaget af, hvordan undervisningen giver mest mulig mening for eleverne og af hvordan vi bedst integrerer forskellige fag - fx traditionelle skolefag og vores linjefag.

Dig, din baggrund og uddannelse
Du har et solidt kendskab til undervisning og undervisningsmiljøer. Du har selv stået i klassen og ved, hvordan man som lærer planlægger og forbereder sig bedst.
Du har et godt teoretisk fundament om undervisning, læring og dannelse, og er optaget af at lave fri skole.
Du er en organisator, og du grundig, når du planlægger mange lærere og elevers hverdag. Du skræmmes ikke af at sidde med tal og kolonner, men du er på den anden side også et opsøgende, samarbejdende og lyttende menneske, der kan få synspunkter til at mødes og ender til at nå sammen.

Vi tilbyder
Kom og bliv en del af vores engagerede fællesskab - i ledergruppen og på skolen. Vi er en veldrevet efterskole med 175 skønne elever, stabil tilgang og god økonomi. Vi er netop nu i gang med en spændende 5-årsplan, der handler om at blive endnu bedre til efterskolens kerneydelser anno 2025 og den organisationsudvikling, som det kræver.

Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling som mellemleder og ansættelse sker efter aftalen mellem LC og Finansministeriet.
Vi ønsker, at du tiltræder snarest - gerne 1. april 2020
Ansøgningsfrist er 14. februar 2020
Send din ansøgning til forstander Irene Stapel Melander på ism@lunderskovefterskole.dk
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Skolens telefonnummer er 7558 6211