Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. september 2021

Tilføjet: 16. august 2021

Kontakt

Mellerup Friskole
Amtsvejen 76
8930 Randers NØ

 

Lars Søndergaard, 30 85 56 16
Mikkel Kruse-Andersen, 50 72 22 27 (indtil 01.09)
Uffe Kirk, 60 57 54 36 (pr. 01.09)
Anne Dahl Iversen, 86 44 13 39 / 40 14 71 99

 

www.mellerupfriskole.dk

Vi søger en engageret leder, der vil være med til at videreudvikle en friskole, hvor glæden og lysten til at lære og udforske livet og verden er i centrum.
Stillingen ønskes besat pr. 1.11. 2021.


Smukt beliggende i Mellerup med udsigt over Randers Fjord ligger Mellerup Friskole - solidt forankret i lokalsamfundet og med stor opbakning fra en aktiv forældrekreds. Som skoleleder bliver du en del af en organisation i rivende udvikling. Friskolen har netop etableret en overbygning op til og med 9. klasse, med tilvalgsfag indenfor bl.a. musik.

Et stenkast fra friskolen ligger Mellerup Børnehus og Mellerup Efterskole. Tilsammen har vi 263 børn – heraf 97 børn i friskolen - og i alt 55 engagerede medarbejdere, der udfolder sig på vores mange m2 både ude og inde. Den samlede organisation ledes af en fælles bestyrelse og et ledelsesteam bestående af en forstander, som også er daglig leder af efterskolen, en leder af børnehuset, som rummer vuggestue, børnehave og fritidsordning samt lederen af friskolen.

Den fælles opgave i ledelsesteamet er at sikre en bæredygtig drift og fortsat udvikling af den samlede organisation med afsæt i egne afdelinger. Der er udstrakt decentral ledelse sådan at lederen af friskolen har det pædagogiske, personalemæssige og økonomisk-administrative ansvar for friskolen med reference til forstanderen.

I praksis er der tale om tre enheder, der fungerer hver for sig og arbejder sammen, i den udstrækning det opleves meningsfyldt for vores børn og unge. Det har vi stor glæde af. En stor del af de administrative opgaver er samlet i den fælles administration, der er placeret på efterskolen. Vores arbejdsliv er præget af den glæde og energi, der vokser ud af en hverdag med tilpas udfordrende opgaver og hjælpsomme kolleger.

Vi forventer at du:

  • kan identificere dig med skolens værdigrundlag og børne/menneskesyn
  • har en læreruddannelse eller tilsvarende pædagogisk uddannelse
  • trives godt både i undervisningssammenhæng såvel som på kontoret
  • har erfaring med ledelse
  • kan arbejde målrettet og struktureret mod nye fælles mål
  • kan se værdien i at involvere og sikre følgeskab hele vejen rundt
  • er robust og har let ved at fastholde overblikket i en til tider omskiftelig hverdag
  • kommunikerer tydeligt, anerkendende og tillidsfuldt
  • har kendskab til de Frie skoler

Vi foretrækker ansøgere, der vil engagere sig med stor energi i livet omkring Mellerup Friskole og - sammen med friskolens øvrige personale - være en del af et forpligtende fællesskab med børn og forældre.

Mellerup Friskole er en Grundtvig-koldsk skole, der lægger vægt på dannelsen af det hele menneske. Hverdagen er derfor præget af fortælling, morgensang, boglige fag med bl.a. emneundervis-ning og praktisk-musiske fag.

For yderligere oplysninger kontaktes:

Bestyrelsesformand: Lars Søndergaard på tlf. 30855616.
Nuværende friskoleleder: (indtil 01.09) Mikkel Kruse-Andersen tlf: 50722227.
Konstitueret friskoleleder: (pr.01.09) Uffe Kirk på tlf.60575436.
eller forstander Anne Dahl Iversen på tlf. 86441339 /40147199.

Vi ser gerne, at du kommer på besøg og får en fornemmelse af Friskolen, inden du sender din ansøgning. Der er mulighed for besøg i uge 33-34 og 35. Tag kontakt til Friskolelederen og aftal et besøg.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler m.v. af 16. april 2019. Der kan tilbydes tjenestebolig til stillingen.

Vi modtager din ansøgning med CV og relevante bilag på dette link: https://MellerupFriogEfterskole.reqruiting.com/job.aspx?id=9694

Frist for indsendelse af ansøgning 15. september kl. 12:00

Samtaler afholdes i uge 38 og 39.

Læs mere om os på vores hjemmeside www.mellerupfriskole.dk.