Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 11. november 2019

Tilføjet: 28. oktober 2019

Kontakt

Karen Friis, 86 86 23 00 / karen@nrgaard.dk

Nørgaards Højskole søger en engageret og idérig højskolelærer, der sætter sin faglighed i spil og finder glæde ved at være inspirerende og nærværende, både i forhold til unge elever og kursister.

Vi søger et dedikeret højskolemenneske, som brænder for fællesskabet og har erfaring med at stille sig op foran store forsamlinger og holde foredrag, workshops, underholde eller give beskeder. Du er initiativrig, god til at planlægge, en drivkraft i forhold til at få ting til at ske og holder af at være sammen med mange forskellige mennesker.

Fagligt spænder vi bredt og har 10 forskellige linjefag, et stort udbud af valgfag samt en lang række kurser.
Vi søger en lærer, der kan byde ind på fag, der handler om kultur, musik, bæredygtighed, psykologi, samfund, filosofi, natur, politik, idræt, kunsthåndværk eller noget helt andet. Det er absolut et plus, hvis du også kan spille klaver, da vi har mange samlinger og arrangementer med fokus på fællessang.

Vi vil gerne udvikle et nyt linjefag i bæredygtighed, der fx kunne tage udgangspunkt i og aktivere FNs verdensmål. Der er oplagte muligheder for at etablere samarbejde med institutioner og erhvervsliv i Bjerringbro og omegn i den forbindelse. Så hvis du brænder for og har erfaring med bæredygtighed, kan du komme til at sætte dit præg lige fra starten – idet du både kan være med til at definere fagets titel, dets indhold og undervisningsformen.

Som lærer på Nørgaards Højskole er arbejdsopgaverne mangfoldige, og du kommer til at arbejde både med unge elever og kursister. Ud over undervisning er dine primære arbejdsopgaver:

  • Deltagelse i og bidrag til morgensamlinger, møder, rejser, temauger, arrangementer osv.
  • Vagtlærerfunktion med aften- og weekendvagter, samvær, uformelle dialoger og hygge med elever og kursister, modtagelse af gæster, rundvisninger og øvrige opgaver.
  • Undervisning på ugekurser i form af foredrag, kursusledelse, guidning på ture, morgensamlinger, aftensamvær mm.

Som højskolelærer er det vigtigt at være en aktiv og tilstedeværende del af skolens liv. Du bliver en væsentlig drivkraft i udviklingen af højskolens helt særlige læringsrum og samværsform. Det er en fordel at bo i nærheden af skolen, og vi har flere former for lærerboliger til rådighed.

Til gengæld bliver du del af et positivt arbejdsmiljø med en række engagerede og sprudlende kollegaer, som i fællesskab etablerer den gode stemning på stedet og udvikler den faglige profil.

Stillingerne kan være en fuldtids- eller deltidsstilling alt efter hvilke højskolefag, du kan byde ind med. Som højskolelærer indplaceres man efter undervisningsanciennitet på det statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFD’s hjemmeside.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med en beskrivelse af de fag, du kan undervise i, hvilke foredrag og workshops du kan stå for, overvejelser om hvilke tanker du gør dig om højskolelærerlivet og evt. et bud på profilen for et bærdygtighedslinjefag på Nørgaards Højskole.

Spørgsmål om stilling en kan rettes til forstander Karen Friis på karen@nrgaard.dk eller tlf. 8668 2300.

Ansøgningen indsendes som én samlet pdf-fil til ans@nrgaard.dk senest mandag d. 11. november kl. 12.00.

Der er ansættelsessamtaler mandag d. 18. november. Har du ikke hørt fra os ved udgangen af november, kan du betragte stillingen som besat til anden side.


Nørgaards Højskole
I hjertet af Midtjylland ved Gudenådalen ligger Nørgaards Højskole, midt i Bjerringbro by, hvor skolen er omgivet af grønne arealer nær Bjerringbro Idrætspark og Egekratskoven.

Højskolen er kendt for sin gode stemning og atmosfære og har en bred vifte af aktiviteter. Der er to årlige lange højskolekurser med linjefag i filmskuespil, musik, E-musik, foto, dans, kunst, adventuresport, friluftsliv og fra 2020 keramik og bæredygtighed/FNs verdensmål - samt en bred vifte af valgfag. Nørgaards Højskole
tilbyder derudover en lang række korte kurser, f.eks. golf, vandring, IT, foto, bridge, familiekurser, musik, havkajak, kunst, historie, wellness, gospel og meget andet.

Du kan læse meget mere om skolen, lærere, fag og arrangementer på www.nrgaard.dk.