Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 7. februar 2020

Tilføjet: 9. januar 2020

Adresse

Nordborg Slots Efterskole

Slotsgrunden 1

6430 Nordborg

Kontakt

Rune Madsen / Lars Johansen, 74 45 15 28

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Du vil komme til at indgå i et dynamisk og ambitiøst ledelsesteam – i et uformelt arbejdsmiljø - bestående af dig selv, viceforstander og forstander. Forstanderen har det overordnede økonomiske og pædagogiske ansvar, men ledelsesopgaverne fordeles herudover efter aftale - og efter hensyntagen til den enkelte leders specifikke kvalifikationer, kompetencer og erfaring.

Nordborg Slots Efterskole er en gymnasieforberedende efterskole med plads til 150 engagerede og motiverede elever fra hele landet, fordelt på henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Vi har en moderne og tidssvarende profil, som hovedsagelig fokuserer på naturvidenskab, kunst og idræt.

Vores forventninger er, at du…

 • først og fremmest brænder for efterskolelivet.
 • har såvel pædagogiske som strategiske kompetencer.
 • vil påtage dig funktionen som trivselskoordinator der leder ”trivselsteamet” - bestående af både faglærere, kontaktgruppelærere og coaches.
 • har lyst til at stå i spidsen for udvikling og dokumentation af arbejdet med elevernes trivsel.
 • har erfaring med den ”svære samtale”, da du vil få hovedansvaret for arbejdet med særligt sårbare elever, deres forældre, sagsbehandlere og andre eksterne samarbejdspartnere uden for efterskolen.
 • har lyst til at arbejde med unge mennesker såvel i undervisningen som i deres fritid.
 • har en læreruddannelse, eller en anden relevant pædagogisk eller akademisk uddannelse.
 • har undervisningskompetence i mindst et prøvefag.
 • betragter IT som en naturlig og integreret del af dit arbejde.
 • vil deltage aktivt i efterskolens mangfoldige hverdag med alle dens aspekter, herunder også tilsyn og vores studierejser.

Praktisk information

 • Din ansøgning, med emnet ”ansøgning - funktionsleder” sendes på e-mail: rm@nse.dk
 • Sidste ansøgningsfrist er fredag den 7. februar 2020.
 • Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 20. februar 2020.
 • Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2020.
 • Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og organisationsaftale mellem Finansministeriet og LC.
 • Har du brug for yderligere information eller for at aftale et besøg på efterskolen, kan forstander Rune Madsen el. viceforstander Lars Johansen kontaktes på tlf.: 74 45 15 28.