Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. juni 2019

Tilføjet: 24. maj 2019

Adresse

Østerskov Efterskole

Kirketoften 4

9500 Hobro

Kontakt

Kaare Bæk Poulsen, 7734 2990

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Om Østerskov Efterskole
Østerskov Efterskole er en rollespilsefterskole. Vores undervisningsmetode er helt unik og bygget op omkring læringsspil, hvor eleverne hver uge får en aktiv rolle i en spændende fortælleramme, så det faglige stof bliver præsenteret på en anderledes og inddragende måde og således matcher vores motto: ”Scientia per Ludum” – Læring gennem leg.

Samtidig har vi et koncentreret fritidstilbud inden for spil og leg. Vores mål er at lære alle omkring os værdien af at kunne lege. Fritid og valgfag er fyldt med tilbud om at spille alle tænkelige slags spil og kreative sysler, med bevægelse og kropsbevidsthed for at understøtte den legende tilgang til verden.

Vi har haft stort succes med at integrere elever med udfordringer indenfor ASF, med ADHD og lignende i skolens undervisningsform og fritidstilbud. Vi støtter dem, så de er fuldt integreret med de øvrige elever i dagligdagen.

Vores støtteafdeling, Klanen, består af tre medarbejdere, hvor du vil indgå som den fjerde i en 30 timers deltidsstilling.

Dine arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave vil være at støtte Klanens elever i undervisningen. Du vil fungere som kontaktlærer for Klaneleverne i samarbejde med de tre andre Klanmedarbejdere.

Det daglige arbejde vil også omfatte forældrekontakt, optagelse og afklaring af elever, teammøder, støttekontaktopgaver og andet omkring elever med særlige behov.

Klanen er desuden sparringspartnere for det øvrige personale omkring udfordrede og sårbare elever.

Der er ikke tilknyttet faste aftenvagter til stillingen, men derimod 2 morgenvagter om ugen, og der kan være mulighed for at tage enkelte weekendvagter. Dertil kommer specielle arrangementer som fx studietur og udflugter.

Du kan læse mere om Klanen på vores hjemmeside, https://osterskov.dk/tilmelding-2/specialundervisning/.

Om dig
Vi forestiller os, at du:

  • Har en uddannelse inden for det pædagogiske felt, lærer eller pædagog. Vigtigt er det dog, at du er velbevandret inden for dansk, matematik og engelsk.
  • Har erfaring med specialpædagogisk arbejde, særligt med teenagere.
  • Har erfaring med spilbaseret undervisning.
  • Kan identificere dig med skolens værdigrundlag: Eventyrlyst-Rummelighed-Handlekraft.
  • Har hjertet på rette sted og den pædagogiske værktøjskasse i orden.
  • Har gode samarbejdsevner.
  • Er tydelig, tålmodig og anerkendende og åben for andres Model af verden.
  • Kan arbejde selvstændigt og under pres.
  • Er interesseret i og åben for at lære mere om vores unikke undervisningsmetode.

Om stillingen
Stillingen er på 30 timer/uge og du vil blive ansat som efterskolelærer på deltid efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Ansættelse pr. 1/8-2019.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Kaare Bæk Poulsen på tlf. 77 34 29 90 eller på kaare@osterskov.dk

Ansøgningsfristen er fredag den 14/6 2019 kl. 12:00. Send din ansøgning samt CV og relevante bilag i én samlet PDF til viceforstander Vibe Esdahl-Schou på vibe@osterskov.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi afholder samtaler i uge 25.