Østhimmerlands
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2022

Tilføjet: 2. september 2022

Adresse

Østhimmerlands Ungdomsskole

Skolevej 10

9574 Bælum

Kontakt

Ulla Vestergaard, 98 33 70 75 / 25 68 70 75
Troels Bjørn, 30 32 84 29

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Østhimmerlands Ungdomsskole søger en inspirerende og visionær forstander som sammen med det øvrige personale kan opbygge en strategi for skolen, som videreudvikler skolens skabende og kunstneriske læringsrum.

Vi søger en erfaren og dygtig forstander med en relevant uddannelsesbaggrund - gerne inden for pædagogik og læring kombineret med erfaringer fra fri- og efterskoleverdenen. Forstanderen skal kunne gå foran, motivere, inspirere og understøtte personalegruppens muligheder for at udleve deres potentiale.
Vores nye forstander skal kunne kommunikere tydeligt indad på skolen og være brobygger til samfundet omkring os. Vi ser det som en fordel, hvis vores forstander har et netværk i det kunstneriske miljø. Vi ønsker en nytænkende forstander, der kan være med til at udvikle skolen til at være en del af fremtidens samfund.

Vores kommende forstander skal kunne se sig selv i skolens grundlæggende værdier og dagligdag, hvor de ansatte er vant til organisatorisk gennemsigtighed, selvledelse, demokratisk medbestemmelse og hvor uddelegering af opgaver er en selvfølge.

ØU er en almen boglig grundtvigsk efterskole for 110 elever i 9. og 10. årgang.
Vores skole har for nuværende seks spændende linjer, hvor skabende og kunstnerisk produktion er et primært mål for undervisningen. Derudover udbyder efterskolen adskillige valgfag. Vi dyrker årets traditioner, og vi har en finger på pulsen hos den moderne undervisnings- og ungdomskultur.

På ØU møder de ansatte eleverne med en tillid og tro på, at de kan håndtere en høj grad af frihed. Vi kalder det frihed under ansvar. For at give et eksempel er skolens lokaler aldrig låst, og vi har ingen faste sengetider. Til gengæld forventer vi, at vores elever kan tage ansvar for sig selv, hinanden og skolen.
ØU er en skole med få simple regler, der alle er med til at understøtte den skole, vi gerne vil drive. Vi dyrker det forpligtende fællesskab, men vi ser også den enkelte elev ud fra den baggrund eleven kommer med.


Vi vil gerne, at en kommende forstander er en aktiv del af efterskolelivet samt har en indsigt i det lokale miljø. Der er mulighed for tjenestebolig på skolen. Vi ønsker at den kommende forstander bor i nærheden af efterskolen, men det er ikke et krav at bo på skolen.

Efterskolen ligger placeret i Østhimmerland i landsbyen Bælum, med 15 minutter til stranden ved Øster Hurup og 25 minutter fra Aalborg.

Tiltrædelse den 1. januar 2023 eller efter aftale.
Læs mere om skolen på www.oeu.dk/skolen/forstanderstilling

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Organisationsaftalen for ledere ved Frie grundskoler mv. af 16. april 2019.

For yderligere information kontakt konstitueret forstander Ulla Vestergaard på tlf. 9833 7075 / 2568 7075 eller bestyrelsesformand Troels Bjørn på tlf. 3032 8429.

Ansøgning og CV sendes i et samlet PDF-dokument til oeu@oeu.dk med ”Forstander på ØU” i emnefeltet senest d. 2. oktober 2022 kl. 12.00.

Første samtalerunde afvikles den 12. og 13. oktober. Anden samtalerunde i uge 43.


Østhimmerlands Ungdomsskole, Skolevej 10, 9574 Bælum. www.oeu.dk