Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 30. marts 2020

Tilføjet: 4. marts 2020

Adresse

Østhimmerlands Ungdomsskole

Skolevej 10

9574 Bælum

Kontakt

Jesper Brøsted, 98 33 7075 / 25 68 70 75

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Østhimmerlands Ungdomsskole søger kunstlinjelærer, designlinjelærer og lærere til boglige fag til ansættelse pr. d. 1. august 2020.

Vores nye lærere skal i kombination dække følgende boglige fag og linjefag: kunstlinjen, designlinjen og tysk samt et eller flere af flg. fag: dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Vores linjer
Alle vores linjefag på ØU har en kunstnerisk og skabende tilgang, og vores nye linjelærere skal være med til at udvikle og undervise på linjerne ud fra skolens kreative, kunstneriske og skabende profil.

Vores hverdag
Udover at indgå fuldt i alle efterskolelivets facetter, så som at være gruppelærer, have weekend- og aftenvagter og tage på udlandstur, så skal du kunne undervise i et eller flere boglige fag.
Vi skal have ansat en tysklærer, men forskellige fagkombinationer med ovenstående prøveforbere-dende fag og linjefag kan komme i spil.

Vores valgfag
Alle lærere på skolen underviser i et eller flere valgfag, og vi vil gerne vide, hvilke valgfag du kunne tænke dig at undervise i - det kunne være nye valgfag, som vi ikke drømte om kunne være et valgfag, men det kunne også være et af de valgfag, vi allerede udbyder.

Vores skole
Vi er en grundtvigsk efterskole med plads til 110 elever, og vi lægger meget vægt på det kunstneriske og skabende. Nøgleordene for skolens liv og undervisning er: frihed under ansvar, tillid, tolerance, udvikling, selvstændighed og åbenhed.

Vores kollegiale samvær og sammenhold
Er præget af humor, glæde, seriøsitet, kompetence, refleksion og medbestemmelse.

Få mere information på www.oeu.dk

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger og aftale om besøg fås ved henvendelse til forstander Jesper Brøsted på skolens tlf.nr. 9833 7075 eller mobiltlf.nr. 2568 7075.

Ansøgningen sendes digitalt til oeu@oeu.dk så vi modtager den senest mandag d. 30. marts kl. 12.
Samtaler vil finde sted i uge 16.

Østhimmerlands Ungdomsskole
Skolevej 10
9474 Bælum