Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 2. januar 2020

Tilføjet: 4. december 2019

Adresse

OrkesterEfterskolen

Bisgårdmark 18

7500 Holstebro

Kontakt

Charlotte Borchorst Faurschou, 26 29 50 31

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

OrkesterEfterskolen er på den ene side en helt almindelig efterskole, på den anden side slet ikke…
Vores fokus på klassisk musik appellerer til en særlig elevflok og vores hverdag er kendetegnet ved ambitiøse, dygtige og omsorgsfulde elever, der her på skolen mødes i det særlige fællesskab, der opstår omkring musikken. De fleste elever har et højt fagligt niveau og det giver plads til at vi også kan hjælpe de elever, der måtte have udfordringer.

Vi er en lille skole med fuld fokus på elevernes læring og trivsel – og medarbejdernes!
Vi har et tæt samarbejde på tværs af faggrænser i medarbejderstaben og alle yder vi engageret vores bedste for at opfylde efterskolens visioner og værdier. Vi søger en humoristisk, dygtig, hjælpsom og engageret kollega, der sammen med os vil være med til at give eleverne det hidtil bedste år i deres liv.

Vi tilbyder 9. og 10. klasse, samt 10. Classic, som er projektbaseret og gymnasieforberedende og appellerer til elever, der har en god skolefaglig ballast og ønsker nye udfordringer. Her kan du byde ind med mange vinkler på dansk, engelsk, tysk, filosofi, psykologi, historie, videnskabsteori… gerne med alternative feedback-systemer end de gængse karakterer.

Du har som lærer stor frihed til at planlægge din egen forberedelsestid, og onsdag er musikdag og derfor undervisningsfri. Til gengæld får du en fast ugentlig aftenvagt og mange weekender med efterskoleaktiviteter.

Vi søger:

  • en lærer, der kan undervise i engelsk og Derudover er der mange kombinationsmuligheder med andre fag: dansk, samfundsfag, historie, naturfag, idræt, tysk, UU-vejledning…
  • en lærer, der evt. er interesseret i at være med til at udvikle 10. classic
  • en lærer, der med høje ambitioner og en anerkendende tilgang vil løfte eleverne både menneskeligt og fagligt.
  • et menneske, som med sin ro, nysgerrighed og omsorg er en inspirerende rollemodel for de unge
  • en kollega, der med hjertevarme, humor og hjælpsomhed vil indgå i vores lille team på OrkesterEfterskolen
  • din uddannelsesmæssige baggrund kan være seminariet, universitetet eller anden relevant videregående uddannelse.

Udover undervisning indeholder stillingen tillige kontaktlærerfunktion og samvær og tilsyn med eleverne, hvilket også inkluderer ansvar for servering og oprydning.

Læs mere om vores skole på www.orkesterefterskolen.dk eller ring til forstander Charlotte Borchorst Faurschou på tlf 26 29 50 31 – også gerne i juleferien.

Stillingen er på fuld tid og ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningen inkl. udtalelser mv. skal være os i hænde senest torsdag den 2. januar kl. 12.00 og stiles til Forstander Charlotte Borchorst Faurschou på mail@orkesterefterskolen.dk

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 8. januar fra kl. 13.
Ansættelse snarest muligt herefter, senest 1. marts 2020.