Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 2. marts 2020

Tilføjet: 5. februar 2020

Adresse

OrkesterEfterskolen

Bisgårdmark 18

7500 Holstebro

Kontakt

Klaus W. Kjær, 42 40 04 16
Charlotte Borchorst Faurschou, 97 12 11 28

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

OrkesterEfterskolen i Holstebro er en lille profil-efterskole med gennemsnitligt 56 elever i 9. og 10. klasse med fokus på klassisk musik og folkemusik. Skolen er en vigtig aktør i dansk musikliv som konstant interagerer med de klassiske og folkemusikalske musiknetværk. OrkesterEfterskolen er i positiv udvikling og står overfor en større udvidelse af faciliteterne.
Skolen tilbyder de unge at prøve kræfter med og fordybe sig i klassisk musik og folkemusik. Samtidig er skolen alment dannende og passer til et moderne ungeliv.

Vi ønsker os en forstander, der:

 • Er dynamo for en fremtid, der sikrer kombinationen af stor musikfaglighed med en levende pædagogisk udvikling. En forstander, der arbejder med et omfattende netværk og inspirerer til at videreudvikle en efterskole, hvor der er sans for den enkelte elevs udvikling i et fællesskab, der i høj grad er funderet på aktiv musikudøvelse og interesse for klassisk musik eller folkemusik. En forstander, der både er bevidst om, at skolens værdigrundlag bæres af musikken, og at efterskoleformen løfter det brede dannelsessigte.
 • Møder eleverne med
  o et positivt livssyn
  o en levende interesse for og evne til at give med- og modspil i forhold til de unges overvejelser, usikkerheder og drømme
  o tydelige holdninger, hvor der defineres og håndhæves en klar ramme om samværet
  o tro på og tillid til de unges evne til at udfylde rammen
  o en dialogbaseret tilgang, hvor samtalen foregår i et ligeværdigt samspil med eleven
 • Påtager sig et lederskab, hvor lederen
  o forstår sin rolle og sit ansvar på lille arbejdsplads, der er karakteriseret af en flad organisationsstruktur og medejerskab
  o sikrer en klar opgavefordeling og et højt informationsniveau
  o er empatisk, nærværende samt opmærksom på den enkelte medarbejder
  o udøver tydelig ledelse, kommunikerer klart både indadtil og udadtil og træder i karakter, når det er nødvendigt
  o er garant for undervisning og faciliteter af høj kvalitet

Du og din familie vil kunne flytte ind i skolens forstanderbolig, men det er ikke et krav.
Læs mere om processen og stillingsprofilen på: www.orkesterefterskolen.dk/da/kontakt/job

Kontakt bestyrelsesformand Klaus W. Kjær på tlf. 42400416 eller nuværende forstander Charlotte Borchorst Faurschou for yderligere informationer eller besøg. Vi viser dig gerne rundt.
Ansøgningsfristen er mandag den 2. marts 2020. Ansøgningen sendes til sekretaer@orkesterefterskolen.dk.

Tiltrædelse 1. juli 2020

Løn i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019