Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 30. november 2023

Tilføjet: 14. november 2023

Adresse

Rejsby Europæiske Efterskole

Kogsvej 3

Rejsby

6780 Skærbæk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Det drejer sig om to stillinger – en 30-timers og en 25-timers køkkenassistent. Begge stillinger er fastansættelser med tiltrædelse 1. januar eller 1. februar.

Ansøgningsfrist er tirsdag 30. november 2023 kl. 10.00, og vi afvikler samtaler 5. december.

Vi søger to dedikerede, rolige og ansvarsfulde køkkenassistenter til at fastholde og videreudvikle vores køkkens gode ry. Vores køkkenteam består af fem køkkenassistenter og en køkkenleder. Køkkenpersonalet er meget selvkørende, pligtopfyldende og humørfyldte, og du må meget gerne have ideer i udviklingen af et køkken på vej mod endnu større bæredygtighed. Vores køkken laver hver dag god, dejlig, varieret og sund mad til 185 mennesker, og gennem nedbringelse af vores CO2-aftryk er vi optaget af at gøre vores køkken mere klimavenligt. Samarbejde med lokale leverandører er vigtigt for os.

I køkkenet indgår elever i madlavningen, og du skal derfor holde af at arbejde sammen med unge mennesker. Omgangstonen med eleverne skal være smilende og humørfyldt, selvom det ofte kræver overskud, tålmodighed og overbærenhed i en travl hverdag.

Jobbet indebærer et tæt samarbejde med alle øvrige ansatte på skolen, hvor gensidig respekt for hinandens arbejdsopgaver er et altafgørende element. Rejsby Europæiske Efterskole er bygget op om en flad struktur, hvor vi har forskellige opgaver, men ingen kan undværes. Det er kendetegnende for hele køkkenpersonalet, at de gerne vil lære nyt, så skolen har i de senere år været med i ”Køkkentjansen” og ”Klimakøkken”. Hvis det har interesse, er det muligt at læse lidt mere om de to projekter via følgende links.

https://www.efterskolerne.dk/da/Faglig_viden/Udvikling-og-forskning/koekkentjans

https://www.efterskolerne.dk/-/media/Efterskolerne/fagligviden/udviklingogforskning/Kkkentjansen_klimakkken---sdan-sger-I-om-at-vre-med.pdf?la=da&hash=4D3912ECA00376B4EAAE1CB1C87B8C24

Normalt vil arbejdstiden ligge fra kl. 7.00-14.00 i hverdagene og en fast aftenvagt ca. fra 16.30-18.30. Derudover vil der være skiftende arbejdstider og herunder weekendarbejde, da køkkenet også laver mad til forældredage, bliveweekender, samarbejde med de sydslesvigske skoler og udvekslingsbesøg m.m.

Hvis du er kommet hertil i læsningen og rummer masser af energi, humør, fleksibilitet, kreativitet, nysgerrighed og faglig stolthed, så send os gerne en ansøgning.

Efter aftale med skolens kontor 74 75 36 22 eller skolens køkkenleder 40 96 57 99 er du meget velkommen til at besøge os.

Ansættelse sker efter overenskomst med Kost og Ernæringsforbundet.

Ansøgning sendes til job@rejsby.eu