Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 4. august 2021

Tilføjet: 21. juni 2021

Adresse

Risskov Efterskole

Tretommervej 33

8240 Risskov

Kontakt

Christina Baluna Hostrup, 40 23 14 51 (uge 25,26)
Per Fischer, 20 76 70 11 (uge 27, 28)

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Hvem er vi?
RES er en ung og ambitiøs efterskole i traditionsrige omgivelser. I 1907 blev Vejlby Højskole etableret i bygningerne i Risskov. Herefter har der været henholdsvis husholdningsskole og landbrugsskole. Siden 2012 har bygningerne huset Risskov Efterskole. Historien og gastronomien er en del af vores DNA, som vi med stolthed har med os i vores måde at drive efterskole på.
Efterskolens fag og linjer fremgår af hjemmesiden: www.risskovefterskole.dk

RES har plads til 154 elever fordelt på 9. og 10. klasse og har 30 medarbejdere. Til det kommende skoleår er der fuld skole og potentialet er STORT fremadrettet. RES har for nyligt gennemført frasalg af jord og har herved etableret økonomisk grundlag for en ambitiøs udvikling af efterskolen.

Forventninger til vores kommende forstander
Vi forventer, at vores kommende forstander i samarbejde med personale og bestyrelse udvikler RES til en URBAN efterskole. Et fyrtårn blandt efterskoler i Østjylland og en betydningsfuld dannelsesinstitution i Aarhus.

Det er afgørende vigtigt, at vores forstander brænder for at danne unge mennesker og lede RES på grundlag af et holistisk og mangfoldigt menneskesyn.

RES råder over et dygtigt og engageret TEAM som den centrale faktor for skolens udvikling og succes. Vores kommende forstander skal være en samlende person. En leder, der samarbejder, inspirerer, motiverer og anerkender alle personalegrupper og i stand til at skabe retning og udvikling, der sætter fællesskabet i fokus og dermed styrker skolens profil.

Skolens bygninger er smukke og emmer af tradition. Skolen er i en spændende renoveringsproces. Målet er en efterskole med smukke fysiske rammer, der understøtter vore linjer med inspirerende og moderne faciliteter, der er attraktive for unge mennesker.

Forstanderens primære opgaver er at:

 • Udøve en åben og tydelig ledelse, der skaber et godt samarbejde med elever, forældre, medarbejderstaben og bestyrelse.
 • Bidrage til videreudvikling af skolens faglige og pædagogiske profil med fokus på en stærk og samlende kultur.
 • Sikre en effektiv og sikker administration af efterskolen.
 • Sikre at fornyelse af skolens fysiske rammer, indenfor de givne ressourcer, når i mål.

Vores kommende forstander har flertallet af følgende kompetencer:

 • Et holistisk menneskesyn, der sikrer at skolen bliver bære- og væredygtig.
 • Et innovativt mind-set med et åbent, positivt sind og fødderne på jorden.
 • Stor pædagogisk indsigt og solid ledelseserfaring, og evner til at lede medarbejdere i et uddannelsesmiljø.
 • Evne til at lytte til eleverne og omsætte deres passion til skolens drivkraft.
 • Brænder for efterskoleformen og dannelse af unge mennesker.
 • Gode kommunikationsevner med fokus på både unge og voksne.
 • Økonomistyringskompetence med overblik, ansvarlighed og indblik i administrativ praksis.
 • Erfaring med bygningsdrift, vedligeholdelse og nye anlægsprojekter.

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16 april 2019.

Der er bopælspligt. Husleje betales efter gældende regler for tjenestebolig.
Ansøgningsfrist torsdag den 4. august kl 12.00
Der afvikles samtaler torsdag den 12. august. Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgningen, med dokumentation for uddannelse, CV og relevante bilag, fremsendes i pdf format til konsulent Anette Ingemansen på mail@anetteingemansen.dk med ”forstander Risskov” i emnefeltet.

Henvendelse om stillingen rettes til bestyrelsesformand Christina Baluna Hostrup, mobil 40231451 (uge 25,26) og næstformand Per Fischer mobil 20767011 (uge 27, 28). Ønsker du en rundvisning på skolen, vil det være muligt mandag, tirsdag og onsdag i uge 26 og 31. Kontakt viceforstander Peter Seiding, mobil 28182111 .

For yderligere informationer henvises til skolens hjemmeside www.risskovefterskole.dk


”Vi vil have en forstander, der lytter til eleverne, engagerer sig i os og forstår efterskoleånden” (Citatuddrag elevrådet)