Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. juli 2021

Tilføjet: 9. juni 2021

Adresse

Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Præstegårdsvej 11

6630 Rødding

Kontakt

Thomas Christensen / Henrik Gregersen, 74 84 25 00

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Rødding Fri Fag- og Efterskole søger snarest muligt eller senest d. 1/9 2021 en matematiklærer med teamkoordinatorfunktion til skolens efterskoleteam.

Rødding Fri Fag- og Efterskole er landets eneste special Fri Fag- og Efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger.

Skolen tilbyder elever individuelle læringsforløb varierende fra ét til flere års skoleophold indeholdende 8.-9.-10.-11. kl. samt fagskoleår/STU.

Skolen er en værdibaseret organisation, hvor medarbejderne er selvforvaltende i teams.

Vi søger dig, som

 • er uddannet matematiklærer og kan føre elever op til afgangseksamen 9.klassetrin.
 • har lyst til at koordinere udførelsen af diverse opgaver i samarbejde med skolens ledelse og øvrige teamkoordinatorer.
 • er optaget af at gøre en forskel for unge med særlige læringsforudsætninger i samarbejde med andre engagerede kollegaer.
 • kan se sig selv virke inden for skolens fælles fundament, hvor ligeværdighed er en selvfølge og hvor relationer er grundlag for god trivsel og læring.
 • i fællesskab gerne vil være med til at skabe trygge, genkendelige rammer for de unge.
 • har lyst til et job i efterskoleformen, hvor arbejdet også indeholder aften, nat og weekendvagter på skolen samt fælles arrangementer, studieture mm.

Vi tilbyder dig bl.a.

 • en velfungerende skole, som har venteliste.
 • en skole med nyrenoverede, velfungerende fysiske rammer.
 • en skole, hvor indflydelse og medejerskab er vigtig, og hvor der er plads til udvikling og gode ideer.
 • en fagportefølje med blandt andet matematik, livsduelighed mm..
 • en arbejdsuge med fast 0 dag og selvforvaltende puljetid.

Læs mere om vores skole på vores hjemmeside www.rødding.dk eller se skolens facebookside.
Ønskes yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte viceforstander Thomas Christensen eller forstander Henrik Gregersen på tlf. 74842500

Om ansættelsen
Der afholdes infomøde og rundvisning på skolen for interesserede mandag den 28/6 kl. 16.00. Tilmelding via skolens mail. mail@fagogefterskole.dk

Ansøgningsfrist d. 1/7 2021 kl. 12.00 via skolens mail. mail@fagogefterskole.dk eller via annonce på jobindex.dk

Samtaler
afholdes mandag d. 5/7 2021.

Opstart
Snarest muligt eller senest d. 1/9 2021

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC