Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2020

Tilføjet: 21. september 2020

Kontakt

Rødding Friskole 
Tingvej 8
6630 Rødding

Tlf. 74 84 15 42

Rødding Friskole søger pr. 1. december eller tidligere en lærer, med lyst til friskole, fællesskab og faglighed.

Vi er en af Sønderjyllands ældste Grundtvig-Koldske friskoler med hang til både tradition og nyskabelse. Vi er 170 elever, og oplever stor interesse og søgning. Vi bor i hyggelige omgivelser i den 4-længede gård Klokkehøj midt i Rødding by.

Vores kerneværdier er, at fællesskab og faglighed skal trives sammen, så der er plads til forskellighed, men medansvar for det store fællesskab. Det er vigtigt, at man har lyst til at arbejde selvstændigt og målrettet i en lille enhed med stor indflydelse på det daglige arbejde. Vi ser de voksne som rollemodeller, og tillid mellem forældre, ansatte og elever som bærende for vores daglige arbejde.

Lærerværelset er dynamisk og kan lide at løfte i flok, så alle har del i både succeser og udfordringer. Vi tror på, at forberedelse og fordybelse bliver bedst, når man har tid og ro. Vi har lyst til, at faglighed skal være skabende, så man får lov til at bruge andet end bog og IT.

Vi søger en lærer, der brænder for at undervise vores store elever. Du skal som menneske kunne være en god rollemodel for skolens unge mennesker og kunne lide at tage del i deres sociale som faglige udvikling. Du skal have lyst til at være en del af friskolens hverdag, med emneuger, morgensang, lejrskoler og undervisning. Vi søger en lærer, der kan undervise i dansk (fra 7.-9. klasse), derudover er vi spændte på, hvilke fag du kan byde ind med.

Stillingen er en fuldtidsstilling.
Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og L.C.
Ansøgningsfrist søndag den 18. oktober. 2020.
Yderligere information: www.roeddingfriskole.dk eller tlf. 74 84 15 42
Ansøgning med bilag sendes som én samlet fil til post@roeddingfriskole.dk