logo
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 11. april 2023

Tilføjet: 8. marts 2023

Adresse

Rudehøj Efterskole

Rude Havvej 11

8300 Odder

Kontakt

Torben Mathiesen, 2966 7912 / torben@mentaltouch.dk.
Vinnie Svinth, 6171 4511 / 
vinniesvinth@gmail.com

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Om Rudehøj Efterskole

Rudehøj Efterskole er Dansk Oases efterskole. Vi lægger vægt på at drive en skole, der er åben og inkluderende, og hvor alle elever - uanset baggrund - oplever sig set og mødt.

Skolens rammer udfyldes af 130 skønne og aktive teenagere og en stab af nærværende og engagerede medarbejdere. Hverdagen er præget af levende kristendom, hvilket betyder, at skolen er et trygt hjem, hvor følgeskab og dialog er nøgleord.

Den stabile medarbejderflok og et stærkt og medlevende bagland er hjørnestenene i, at en ny forstander overtager ledelsen af en anerkendt skole med stor elevsøgning. Derudover er skolens sunde økonomi, gode faciliteter og centrale beliggenhed i Østjylland med til at skabe et stærkt udgangspunkt for skolens videre udvikling.

Vi har fokus på musik/lovsang og idræt, og vi tilbyder en 9. klasse med et stærkt fagligt fokus. I 10. klasse tilbyder vi to særlige linjer: FRONT og REACH.

Mission, vision og værdier

Skolens formål er at tilbyde inspirerende boglig og anden faglig undervisning af høj kvalitet og at formidle levende, selvvalgt kristendom.

Vores vision er at se unge i bevægelse, så de sætter spor i egne og andres liv. Vi ønsker at være med til at skabe livsduelige, initiativrige og ansvarsbevidste unge mennesker. Vi lægger vægt på at se den enkelte elev, og herudfra sætter vi ambitiøse faglige mål og støtter og udfordrer den unge i sin dannelse, uddannelse og sit trosliv.

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor vi ser alle mennesker som lige værdifulde, og hvor den kristne tro er en autentisk del af hele skolens liv. Vi lægger derfor vægt på, at troen formidles relevant og anvendeligt, og som et tilbud, den enkelte kan forholde sig frit og utvungent til.

Opgavebeskrivelse

Som forstander sætter du en tydelig retning for skolen og er en synlig kulturbærer. Du leder medarbejderne på en måde, der både skaber rum for deres individuelle kvaliteter og giver dem en oplevelse af at være et hold, som har en fælles opgave med at skabe optimale muligheder for at opfylde skolens formål.

Opgaver:

 • Pædagogisk og strategisk ledelse
 • Fortsat udvikling af skolens tilbud og rammer
 • Medarbejderledelse og arbejdsplanlægning
 • Administrativ ledelse og budgetstyring

Kompetenceprofil

Uddannelse/erfaring:

 • Du har muligvis en læreruddannelse
 • Du har ledererfaring og erfaring med unge og undervisning
 • Du har en lederuddannelse eller vil gerne tage en sådan

Personlige kompetencer:

 • Du besidder en naturlig autoritet og har lyst til at lede
 • Du er dynamisk og kan gå foran og forme kulturen
 • Du er imødekommende og optaget af at se det enkelte menneske

Faglige kompetencer:

 • Du er pædagogisk og strategisk tænkende
 • Du kan lede et team, men du kan også uddelegere ledelsesopgaver
 • Du har administrativ og økonomisk forståelse

Ansættelsesvilkår

Løn og pension i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. 
Tjenestebolig kan stilles til rådighed. Husleje efter gældende skatteregler.

Tiltrædelse: 1/6 eller efter aftale.

Reference til

Skolens formand.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 11/4 kl. 12
Første og anden samtalerunde afvikles 19/4 og 26/4
CV og motiveret ansøgning uploades til: https://mentaltouch.jobnext.dk/forstander-rudehoj-efterskole/apply


MentalTouch hjælper Rudehøj Efterskole med at rekruttere til denne stilling. Yderligere oplysninger kan fås hos Torben Mathiesen på 2966 7912 eller torben@mentaltouch.dk. Du er også velkommen til at kontakte Rudehøj Efterskoles formand Vinnie Svinth på 6171 4511 eller vinniesvinth@gmail.com