Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 12. april 2021

Tilføjet: 12. februar 2021

Adresse

Samsø Efterskole

Besser Kirkevej 30

8305 Samsø

Kontakt

Jan Kjeldsmark, 40 73 49 50

 

Link til ansøgere (upload af CV og ansøgning):

https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/Apply?jobadid=63874&refno=DK-08017#ContactInfo

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Samsø Efterskole er noget særligt. Rammerne – en perle af en Ø, naturskøn, midt i Danmark – giver optimale rammer for efterskole- og ungdomslivet – til lands, til vands og i luften, hvor det boglige, kropslige og kreative har høj prioritet.

Skolen er veldrevet, der er høj trivsel blandt elever og ansatte, og der er styr på både fagligheden og økonomien. Der er en positiv og konstruktiv kultur på skolen; engagementet og stoltheden er mærkbar og selvsagt nyttig for tilbuddet til de unge og for arbejdsmiljøet. Skolen har generelt mange styrker og potentialer. De vigtigste er et dedikeret og faglig kompetent personale, en engageret bestyrelse og stor opbakning fra hele øen.

Der er ingen brændende platforme og ikke behov for revolutioner på skolen. Alligevel er der ambitioner om at udvikle og forbedre, hvor det giver mening. Først og fremmest er der behov for at skabe yderligere samling om en fælles koordineret retning og ”fælles kurs” for hele skolen og alle aktiviteter. Skolen har mange kompetente, ambitiøse og selvstændige medarbejdere, hvorfor udvikling af tydelige og kendte fælles mål og veje altid vil være en vigtig og udfordrende ledelsesopgave. Ligeledes skal der arbejdes med at afstemme og definere samspillet, kommunikationen og rollefordelingen mellem den daglige ledelse og bestyrelsen.

Stillingen tilbyder for den rette person store muligheder for – i tæt samarbejde med bestyrelsen, den øvrige ledelse og medarbejderne – med kvalificerende ideer og initiativer at videreudvikle attraktive faglige og sociale tilbud til de 170 elever. Forstanderen har en vigtig rolle som personaleleder for ca. 30 medarbejdere, og for at sikre, at skolen er en attraktiv arbejdsplads med høj social kapital. Endelig – og ikke mindst - skal forstanderen som repræsentant og ambassadør profilere skolen på Samsø og i resten af landet.

I øvrigt er der tale om en klassisk topledelsesopgave, hvor forstanderen sammen med de øvrige ledere har både glæden ved og ansvaret for at:

 • lede og styre - etablere og dele overblik og gennemsigtighed over - hele skolens drift,
 • realisere og udvikle skolens værdigrundlag i tæt samarbejde med bestyrelse og personale,
 • skabe følgeskab til en fælles retning, der skaber de bedste muligheder og rammer for elever og personale,
 • kunne skabe en holdånd, hvor alle arbejder mod fælles kendte mål,
 • skabe liv, glæde, innovation og udvikling i dagligdagen.

 

Forventningerne til vores nye forstander er høje.
Du har allerede bevist dig som en dygtig (personale-)leder, der kan skabe resultater og trivsel i en kontekst, der ligner denne, formentlig et fri-, høj- eller efterskolemiljø.

Du er en tydelig samarbejdsorienteret og løsningsorienteret person og leder med en tillidsvækkende tilgang til ledelsesopgaven. Din personlige integritet er høj, og du hviler sikkert og roligt i dine egne stærke faglige og personlige værdier.

Du kan inspirere og motivere dine omgivelser på en måde, der naturligt skaber gejst, glæde og fællesskab om skolen og følgeskab til din måde at lede den på.

Du bedes botanisere på Samsø Efterskoles hjemmeside og her skabe dig et overblik over skolens tilbud og værdier - www.samsoefterskole.dk. Søg derefter gerne yderligere informationer om skolen og stillingen hos konsulent Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval, på telefon 4073 4950. Rundvisning på skolen kan også aftales.

Forstanderen og familien bor på skolen. Forstanderbolig er til rådighed fra 1. juli 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Hvis du finder stillingen interessant, bedes du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (Referencenummer: DK-08017)


Ansættelsesproceduren:

 1.  Ansøgningsfrist: mandag den 12. april kl. 10.00
 2.  Udvælgelse af kandidater til samtale: fredag den 16. april
 3.  1.samtalerunde med ansættelsesudvalget og konsulenten: fredag den 23. april
 4.  Ledervurdering; test og referencetagning – hos Mercuri Urval
 5.  2. samtalerunde med ansættelsesudvalget og konsulenten: fredag den 7. maj
 6.  Tiltrædelse: 1. august 2021