Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

Tilføjet: 19. december 2020

Kontakt

Skovlund Friskole
Svinget 5
6823 Ansager
Jette Bech Mathiesen, 22 15 09 30
www.skovlundfriskole.dk

Da vi oplever vækst og tilgang søger Skovlund Friskole pr. 1. april 2021 en viceleder, som kommer til at indgå i et ledelsesteam omkring de øgede opgaver. Der er knyttet undervisning til stillingen.
Vi er i gang med vores 9. friskoleår og er 26 ansatte til vores 118 elever i 0.-9. kl. Vi er en aktiv del af det lokale. Skolen ligger midt i en aktiv landsby, hvor der altid er gang i nye store og små projekter. I Skovlund bor der ca. 600 og skolens elever kommer herfra og fra nabobyerne.
På skolen lægger vi stor vægt på et nært skolemiljø i trygge rammer, hvor der både er fokus på helheden og den enkelte elevs behov. Der er tæt kontakt mellem skolens ansatte og forældre. Vi afsætter meget tid til fælles oplevelser, aktiviteter og samarbejde, fordi vi vægter det højt.
Du skal varetage undervisning i de fag, du brænder for samt indgå i ledelsesteamet med skolelederen. Fordelingen af administrative og undervisningsopgaver vil være ca. 50/50.

På Skovlund Friskole:

 • tror vi på, at ”Ordet skaber, hvad det nævner” (Grundtvig)
 • har vi et inspirerende og udviklende miljø med plads til nye idéer
 • løser vi hverdagens udfordringer og travlhed ved teamsamarbejde, anerkendende tilgang og godt humør
 • får du lederudvikling, kompetenceudviklingsforløb og netværk
 • er der et varmt og imødekommende fællesskab, hvor du får plads til at være viceleder

Vi ønsker at vores viceleder:

 • kan se sig selv i skolens værdisæt og brænder for de frie skoler
 • har erfaring med organisering og planlægning
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig ser opgaveløsning som et fælles ansvar
 • er i stand til i en travl hverdag at strukturere og prioritere
 • har en positiv og løsningsorienteret tilgang
 • er reflekterende over egen og andres praksis

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inden fristen udløber kl. 12, den 20. januar 2021 Ansøgning og relevante bilag sendes til: skoleleder@sfri.dk

Samtaler afvikles af to omgange i uge 5/6 og i uge 8. Vi stiler mod tiltrædelse 1.4.2021.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte skoleleder Jette Bech Mathiesen, tlf.: 22150930

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019

Se hele stillingsopslaget her