Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 21. september 2023

Tilføjet: 28. august 2023

Adresse

Store Andst Efterskole

Markdannersvej 3

Andst

6600 Vejen

Kontakt

Forstander Annemette Hess, 7558 8422 / 4412 8925 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vores lærerstab er meget frugtbar, og i dette skoleår har vi ikke mindre end 4 lærere, der på skift er på barsel.

Derfor søger vi en alsidig lærervikar, som kan dække min. 2 af følgende undervisningsopgaver:

 • Engelsk på 8. & 10. årgang
 • Kultur fag 8. & 9. årgang (Kristendom, Samfundskundskab, Historie)
 • Håndværk/Design på 8. årgang (Praktisk/musisk prøvefag)

Og ser det som en naturlig del af arbejdet at deltage i:

 • Relations arbejde med eleverne
 • Aften-, natte- og weekendvagter
 • Ture ud af huset

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling og er tidsbegrænset til indeværende skoleår. Det forventes ikke, at du skal føre eleverne til prøve til sommer. Du vil indgå i et team af efterskolelærere, der brænder for deres fag, og som hver især byder ind med forskellige kompetencer.

Vi søger en medarbejder der:

 • Kan inspirere elever og indtage et klasserum
 • Er ”holdspiller” og forstår at spille andre gode
 • Kan arbejde selvstændigt og tør tage og give ansvar, samt bede om hjælp

Du må gerne have:

 • Erfaring med undervisning i ovenstående fag
 • Erfaring med undervisning af ordblinde elever
 • Forståelse for livet på en efterskole, både for elever og medarbejdere

I ØVRIGT:
Det er vigtigt, at du byder ind med, hvilke andre kompetencer du har, i forhold til at byde ind på valgfag / aftenaktiviteter mm.

OM OS:
Store Andst Efterskole er en ordblindeefterskole med gymnastikken i højsædet. Vi har elever i både 8., 9. og 10. klasse og står mål med Folkeskolens Mål og prøver.

Vi tror på, at det fællesskab, vi opbygger med eleverne, er med til at give dem et større selvværd. For at modtage læring skal man være tryg, og derfor bruger vi meget tid på at skabe relationer til eleverne.

ANSØGNINGSFRIST: 21. september 2023

Ansøgningen med relevante bilag/evt. video sendes til e-mail: kontor@storeandst.dk senest torsdag den 21. september 2023 kl. 12.00 mærket ”barselsvikar”. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 26. & 27. september.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og LC. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens forstander, Annemette Hess, på tlf. 75588422 / 44128925 eller på skolens hjemmeside www.storeandstefterskole.dk