Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 16. maj 2021

Tilføjet: 27. april 2021

Kontakt

Stadil-Vedersø Friskole
Skelmosevej 22-26, Stadil
6980 Tim

 

Trine Lashley, 22 11 97 60 /  trinebisp@gmail.com

 

https://stadil-vedersoe-friskole.dk/

Kan du se dig selv som leder på en lille og velfungerende skole med engagerede medarbejdere - og brænder du for friskoletanken, hvor der er mulighed for nytænkning?

I vores optik er høj trivsel udgangspunktet for læring og arbejdsglæde, hvorfor du som vores kommende skoleleder skal formå at være nærværende, anerkendende og tydelig i din fremtræden både overfor elever, medarbejdere og forældre.

Vi søger derfor en skoleleder, som:

 • Er velafbalanceret og naturligt indgår i dialog og samarbejde med alle skolens aktører.
 • Er god til at lytte til andres input og samarbejde om dagligdagen såvel som nye ideer, men også har evnen til at træffe beslutninger og mod til at afprøve nye tiltag blandt andet at sætte rammerne for en ny 7 - 9 Kl.
 • Formår at prioritere din tid, så medarbejdere, elever og forældre altid føler, at du er der for dem, hvilket skaber tillid til, at du har deres bedste for øje.
 • Gerne vil gøre en forskel og kan sætte andre i gang gennem inspiration, engagement og naturlig autoritet.
 • Kan undervise og godt kan lide at være i et klasseværelse og blandt eleverne.
 • Gerne har ledelseserfaring og erfaring med budget og økonomistyring.

Vi tilbyder vores kommende skoleleder:

 • En stabil, dygtig og engageret medarbejderstab.
 • Velfungerende elever fra ressourcestærke hjem, som interagerer nemt på tværs af klassetrin.
 • En entusiastisk, samarbejdsvillig og ressourcestærk bestyrelse.
 • En forældregruppe som støtter op om skolen og som gerne yder positivt i forhold til fællesskabet.
 • En afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver, hvor du blandt andet vil kunne findes både på kontoret, i et klasseværelse og udenfor sammen med pedellen.

Friskolen bygger på den Grundtvig-Koldske tankegang, hvor børnene i dagligdagen møder det levende ord i form af fælles morgensang og fortællinger. Vi har i dagligdagen og i vores virke fokus på naturen, bevægelse, samværet og et globalt udsyn, hvor ”gøremålsundervisning” spiller en stor rolle.

I sommeren 2014 slog vi dørene op til Stadil-Vedersø Friskole. Vi er 45 elever i skoledelen og 55 børn i børnehave og SFO. Der er mange små børn i området, så vi forventer om få år at have mere end 80 elever i skoledelen.

Kan du se dig selv i ovenstående, hører vi meget gerne fra dig. Kom endelig på besøg. Vi viser stolt vores skole frem.

Se nærmere på www.stadil-vedersoe-friskole.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler m.v. af 16. april 2019.

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2021 eller så hurtigt som muligt derefter.

Henvendelse om stillingen rettes til skolens formand Trine Lashley på 22 11 97 60 eller mail: trinebisp@gmail.com. Evt. besøg på skolen forud for ansøgningsfristen aftales med formanden.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til: trinebisp@gmail.com senest den 16. maj 2021.