Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. maj 2022

Tilføjet: 27. april 2022

Adresse

Thorsgaard Efterskole

Wiegårdsvej 2

9500 Hobro

Kontakt

Tlf.: 98 52 32 33 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Kan du undervise på et af linjefagene; “Sangskrivning” eller “Teknik, byg & design”?
Sangskrivning er en ny linje med opstart fra august 2022. Vi søger en underviser der kan undervise i det skrivetekniske og som vil kunne facilitere et skriveforum. Derudover er det en forudsætning også at have musiske kompetencer, herunder samspil og gerne undervisningserfaring med unge. Vi ser gerne at du kan spille flere instrumenter. Derudover er det vigtigt at du har lyst at spille til samlinger og sangtimer i løbet af en skoleuge.

På linjefaget Teknik, byg & design skal du bl.a. kunne skabe rum for et innovativt og kreativt univers med programmering, kodning, svagstrømselektronik, 3D-print, lasercutter, CNC-fræser, folieskærer samt introducere software workflow til dette MakerSpace. Du skal kunne facilitere den kreative proces i et meget “nørdet univers” for unge, der har stor interesse i dette linjefag.

Kan du også undervise i nogle af følgende fag: Engelsk eller matematik ? Har du en storyteller gemt i dig til vores fortælletimer og medborgerskabsundervisning? Eller har du måske specialpædagogisk viden du kan omsætte i vores specialklasse BS, som er en klasse for unge med indlæringsvanskeligheder?

Har du yderligere kompetencer i forbindelse med vores valgfags- og linjefagsudbud, så skriv endelig også, hvad du kan byde ind med.
Til stillingen hører timer i inklusionsarbejde, kontaktlærerfunktion, anderledes dage og uger, aften og weekendvagter, samt deltagelse i efter skolens årlige kultur og- linjefagstur i efteråret og/eller skolens årlige skitur til Norge i marts måned.

Thorsgaard Efterskole er en almendannende efterskole med plads til 101 elever. Skolen er i en rigtig god udvikling og har fuldt elevoptag til kommende skoleår med venteliste.

Vi lægger vægt på uddannelse af personalet og har i disse år særligt fokus på kreativitetsprocesser i forbindelse med efterskolearbejdet.
Efterskolekulturen på Thorsgaard er båret af nærhed, elevmedindflydelse, bæredygtighed og demokratisk dannelse. Vi ønsker at klargøre eleverne til deres unge- og voksenliv og lægger derfor stor vægt på elevdemokrati, medansvar og indflydelse. Vi er optaget af diversiteten mellem mennesker og har derfor et bredt optag af unge med meget forskellige baggrunde.

Vi søger en lærer der:

  • kan se sig selv i ovenstående kultur og med en lyst til at underbygge denne i hverdagen.
  • oplever mangfoldighed som et gode og en glæde.
  • kan se sig selv i vores værdigrundlag.
  • ser sig selv som holdspiller.
  • er opfindsom , nysgerrig og interesseret i kreativitet.
  • har en høj arbejdsmoral og er en god omsorgsfuld kollega.
  • værdsætter efterskoleformen.

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på telefon 98 52 32 33 for at høre mere. Vi holder besøgsdage 3.5 og 11.5 kl 16-17.30. Det er kun muligt at komme på besøg disse dage. 
Vi ønsker stillingen besat pr 1.8 2022.
Der er ansøgningsfrist søndag den 15.5 kl 23.59. Samtaler forventes afholdt onsdag den 18.5 og torsdag den 19.5 2022.

 

Send din ansøgning med CV og referencer i et samlet PDF dokument til :
kontor@thorsgaardefterskole.dk. Mærk mailen: Ansøgning august 2022.

 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.