Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2020

Tilføjet: 30. september 2020

Adresse

Try Efterskole

Højskolevej 9

Try

9330 Dronninglund

Kontakt

Finn Jægersdorf, 40 17 67 16
Rolan Nielsen, 22 17 28 14

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Try Efterskole ligger i smukke, nordjyske omgivelser mellem Dronninglund og Hjallerup. Vi har ca. 80 elever fordelt på 8. - 9. – 10. klassetrin og udskolingsår. Vi henvender os til unge mennesker, som bl.a. kan have generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, sociale problemer fra grundskolen, og endvidere optager skolen hvert år et varierende antal elever med fx ADHD.
Vi arbejder ud fra værdierne fællesskab, at mennesker er ligeværdige og værdifulde, samt at alle har mulighed og behov for at udvikle sig til et godt, positivt livsforløb.

Vi kan bl.a. tilbyde dig stor frihed til ledelse, en efterskole med god økonomi, en dygtig, engageret og loyal medarbejderstab, en spændende og uforudsigelig hverdag og en velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse.

Vi ønsker en forstander med ledelseserfaring, meget gerne fra efterskoleverdenen. Socialpædagogisk indsigt vil desuden være et plus. Vi vil også gerne opleve en nysgerrig lyttende forstander med empati, engagement, begejstring og humor. Det er desuden nødvendigt at du evner at samle og fastholde fællesskabet. – Læs mere om jobbet på vores uddybende annoncebeskrivelse på skolens hjemmeside:
http://tryefterskole.dk/wp-content/uploads/2020/09/TRY-beskrivelse-af-skolen.pdf

Tiltrædelse efter aftale - dog senest den 1. januar 2021.

Få yderligere oplysninger om stillingen hos konstitueret forstander Finn Jægersdorf 40176716 eller skolens formand Rolan Nielsen tlf. 22 17 28 14 eller aftal nærmere med skolens kontor.

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.
Aflønning i henhold til gældende regler.

Søg stillingen.
Send din ansøgning, CV og relevante bilag til rn@tryefterskole.dk senest den 18. Oktober

Vi planlægger at afholde først jobsamtale den 21. Oktober og anden jobsamtale den 27. Oktober.

 

Try Efterskole, Højskolevej 9 9330 Dronninglund – www.tryefterskole.dk – 98292392