Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 27. maj 2021

Tilføjet: 3. maj 2021

Kontakt

USC 10 - Skanderborg Kommunes 10. klassecenter
Højvangen 6
8660 Skanderborg

 

Anders Jepsen, anders.jepsen@skanderborg.dk / 24 76 58 52

 

https://ucs10.dk/

På UCS10 sætter vi rekord med 340 elever næste skoleår fordelt på 12 almene klasser og to særlige tilbud for hhv. tosprogede elever og elever med autisme.

”Dagsefterskolen” UCS10 er kendetegnet ved høj faglighed, stor variation i fagudbuddet og et samarbej-de med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Campus Skanderborg, som giver eleverne mulighed for at opleve andre læringsmiljøer. På denne måde sikres eleverne i 10. klasse optimale forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om stillingerne:

 1. En stilling på fuld tid i vores almene 10. klasse med prøvefagene dansk og engelsk (FP10). Herud-over skal du kunne undervise i et eller flere af skolens mange valgfag – gerne gastronomi, men det er ikke et krav
 2. En stilling på fuld tid/deltid i vores tilbud til tosprogede elever med fagene dansk (gerne DSA) og engelsk. Det vil være en fordel, hvis du også kan undervise i et eller flere af fagene samfundsfag, historie, kristendomskundskab, fysik, geografi eller biologi

Vi søger to dygtige lærere, som formår at brænde igennem i kraft af viden og engagement samt faglige ambitioner på elevernes vegne.


Vi forventer:

 • at du er fagligt og didaktisk velfunderet
 • at du ser dig selv som den naturlige leder i undervisningssituationer
 • at du kan skabe relationer med – og mellem – eleverne
 • at du er opsat på at indgå i forpligtende samarbejder med dine kolleger

Til gengæld tilbyder vi:

 • en dynamisk arbejdsplads med plads til personlig og faglig udvikling
 • en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone
 • et stærkt kollegafællesskab, hvor sociale arrangementer er højt prioriteret
 • nutidige og flotte fysiske rammer
 • løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for lærere i ungdomsskolen

Ansøgning vedlagt referencer samt dokumentation for beståede eksaminer og tidligere ansættelser fremsendes elektronisk med frist torsdag den 27. maj 2021.
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 2. juni 2021.

Du kan få nærmere information om UCS10 ved henvendelse til:

Anders Jepsen, leder, UCS10
anders.jepsen@skanderborg.dk
tlf. 24 76 58 52