Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021

Tilføjet: 17. maj 2021

Kontakt

Velling Friskole
Rydbjergvej 8A
6950 Ringkøbing

 

Anita Gohr, 24 87 50 87

 

http://www.vellingfriskole.dk/ 

 

Vi søger en skoleleder, som brænder for friskoletanken pr. 1. august 2021

Velling Friskole fremstår som midtpunkt i et aktivt lokalsamfund omkranset af fjord, efterskole og højskole. Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole, hvor kreativ, boglig og aktiv undervisning indgår i et unikt samspil. Alle er en del af et stort og trygt fællesskab med respekt for den enkle.

Vi er i dag 25 ansatte, 160 elever fordelt på 0. til 8. klasse samt tilhørende SFO og 42 børnehavebørn.
Da vores leder gennem 8 år har fået nye udfordringer, søger vi en ny skoleleder.

Vi kan tilbyde dig:

 • En skole, hvor fællesskabet, det personlige og ligeværdige møde mellem børn og voksne vægtes højt.
 • En passioneret, dygtig og ansvarlig personalegruppe.
 • En økonomisk velfunderet skole, med stor elevsøgning og rigtig gode rammer for undervisning bl.a. en splinterny Multisal, nye lærerfaciliteter og fantastiske udendørsarealer.
 • En engageret forældregruppe og en aktiv bestyrelse, som støtter op om friskolen og bidrager til det store positive fællesskab.

Vi ønsker en skoleleder der:

 • Er nærværende, synlig og som brænder for friskoletanken.
 • Har respekt for skolens værdier og traditioner, men samtidig tør sætte retning og være visionær.
 • Er god til at lytte til andres input og samarbejde om dagligdagen og skolens udvikling.
 • Kan gå forrest med fortælling, sang og fællessamlinger, som er en vigtig del i dannelsen af børnene på vores skole.
 • Kan bevare fællesskabsfølelsen, nærværet og tilliden blandt elever, forældre, ansatte og bestyrelse.
 • Er klar, ordentlig og tydelig i kommunikationen
 • Er tillidsfuld og værdsætter dialogen som det bærende fundament i samarbejdet med andre.
 • Har økonomisk indsigt og kan videreføre en sikker drift af skolen i samarbejde med bestyrelsen.
 • Gerne besidder musikalske kompetencer

Vi ser gerne, at ansøgere til stillingen har besøgt Velling Friskole inden ansøgningsfristens udløb. For at lave aftale her om og for yderligere info, kontakt da bestyrelsesformand Anita Gohr på tlf. 2487 5087.

Ansættelse vil ske i henhold til organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Ansøgningen sendes til: kontor@velfri.dk

Ansøgningsfrist: 11. juni 2021

Der afholdes samtaler i uge 24.

Vi ønsker stillingen besat til 1. august 2021.