Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. november 2019

Tilføjet: 25. september 2019

Adresse

Vesterlund Efterskole

Vesterlundvej 33

Vesterlund

7323 Give

Kontakt

 Søren Haubjerg, 2386 0050 / 7573 6111
forstander@vesterlund-efterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Er du vores nye kollega i et moderne og nytænkende ledelsesteam, så læs videre!
Vesterlund Efterskole er en almen efterskole med 190 elever og ca. 40 ansatte. Skolen har stort fokus på den boglige undervisning i 9. og 10. kl. Derforuden har skolen tre meget markante profilfag: Gymnastik, Musik og Friluftsliv.

Vi søger en viceforstander som kan stå inde for skolens værdigrundlag og som ser værdien i samtalen med- og relationen til såvel eleverne som skolens personale som fundamentet og drivkraften i en spændende hverdag.

Vi søger en viceforstander, som ser sig selv i en stærk administrativ rolle sammen med skolens afdelingsleder og forstander, og en som med et åbent og ydmygt sind vil indgå i en topmotiveret, humørfyldt og nytænkende medarbejderstab.

Vores nye viceforstander skal:

 • Brænde for at arbejde med unge mennesker, og se dem vokse i et forpligtende fællesskab
 • Være en tydelig person for både eleverne og de ansatte
 • Besidde rigtig gode administrative evner
  o Tilrettelægge vores hverdag og have ansvaret for vikardækning
  o Være superbruger af intrasystemet VIGGO med fokus på:
  - Skemalægning og timeregistrering(timetællende)
  - Styre skolens kalender og andre registreringsopgaver (fravær mv.)
  o Se Excel som en rigtig god arbejdsmakker og som et vigtigt arbejdsværktøj i hverdagen!
  o Ansvarlig for skolens prøveafvikling mv.
 • Indgå i et dynamisk og motiveret lederteam.

Viceforstanderstillingen indeholder ca. 80% ledelse og 20% lærertimer/tilsyn med mulighed for følgende indhold:

 • Boglige fag
 • Idrætsfag
 • Fortælletimer
 • Tilsyn
 • Mulighed for en uddannelsesvejlederfunktion på skolen.
 • Fag og/eller opgaver efter ansøgers kvalifikationer og interesser.

Skolen har en forventning om, at du bor i det midtjyske og gerne i nærheden af Vesterlund, eller er motiveret for at flytte til området.

Er du vores kommende viceforstander, så tilbydes du muligheden for at komme og se skolen. Kontakt skolens forstander Søren Haubjerg på mobil: 2386 0050 eller på skolens telefon 7573 6111, eller skriv på forstander@vesterlund-efterskole.dk for aftale om en evt. rundvisning.

For yderligere info om jobbet, kan du finde en mere specificeret funktionsbeskrivelse på skolens hjemmeside www.vesterlund-efterskole.dk Søg under ”Aktuelt”.

Du er også velkommen til at henvende dig til forstander Søren Haubjerg på telefon 2386 0050 eller på skolens nummer 7573 6111(der træffes bedst mellem kl. 08 og kl. 15.30) for yderligere oplysninger.

Din ansøgning skal sendes til forstander@vesterlund-efterskole.dk. Ansøgningen skal sendes som en samlet PDF fil og indeholde en motiveret ansøgning, dit CV og andre relevante bilag. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag d. 1. november kl. 12.00.

Samtaler afholdes i uge 46 og 47. Ved en evt. 2. samtalerunde skal du lave en profiltest.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC.

Vi glæder os til at høre fra dig!