Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 5. november 2021

Tilføjet: 8. oktober 2021

Adresse

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole

Langgade 37

Vivild

8961 Allingåbro

Kontakt

Jens Krogsgaard, 40 59 60 55
Flemming Høj Petersen, 42 52 35 25
Kjeld Kristensen, 21 74 02 61

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Efterskolen ledes af et ligeværdigt ledelsesteam, som ønskes videreført med vores nye forstander.

VGI er særdeles efterspurgt og har mange elever på venteliste i de kommende år. En stolt efterskole med 184 elever, hvor fællesskab, dannelse, idræt og boglig læring er i fokus, og hvor vi hele tiden arbejder med engagement, kvalitet og udvikling.

Vi søger en forstander der:

 • Er visionær, nytænkende – tør drømme, har mod til at forfølge drømmene og ”gå nye veje”.
 • Er en dygtig kommunikator, der opleves naturlig og deltagende i hverdagen, hvor opgaverne med dannelse og læring hos unge udmøntes via nærvær, dialog og i fællesskaber.
 • Evner at være en nærværende leder samt være tilgængelig og nysgerrig på alle medarbejdere og agere som demokratisk leder.
 • Vil bo og involvere sig i lokalområdet.
 • Brænder for den frie skoletradition og har praktisk ledelseserfaring. Har blik for, hvad der skal til for at drive en efterskole – herunder økonomisk interesse.
 • Har ambitioner for det pædagogiske arbejde og evner at videreudvikle efterskolens pædagogiske grundlag samt skabe pædagogisk procesledelse af personalet.
 • Har sportslig interesse – aktiv idrætsprofil.
 • Formår at gå forrest – styre og holde fokus også i modvind.

Vi tilbyder dig:

 • Et fællesskab, der bygger på dannelse, der med udgangspunkt i Kolds og Grundtvigs tanker om oplysning og livslæring, har fokus på unge menneskers læring, udvikling og trivsel.
 • At være leder for et ungt, engageret og samarbejdende medarbejderkorps, der vil pædagogisk kvalitet og udvikling.
 • Et ledelsesteam, hvor der er stærke kompetencer til sikker drift, organisering og med stor lyst til at samarbejde om den fælles opgave.
 • God økonomi – stærke prioriteringer og god anvendelse af skolens midler.
 • Indflydelse på visioner for skolens fremtid.
 • En aktiv og engageret bestyrelse, der har fokus på at levere sin del af værdikæden.
 • En efterskole med mange og særdeles gode fysiske faciliteter, herunder også en 240 m2 stor forstanderbolig fra 2011.

Forstanderstillingen ønskes besat fra den 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Henvendelse om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Jens Krogsgaard på tlf.: 4059 6055 eller konsulent-huset Dantronic Consulting v. Flemming Høj Petersen, tlf.: 4252 3525 og Kjeld Kristensen, tlf.: 2174 0261.

Vi vil gerne vise skolen frem, og aftale kan træffes med forretningsfører Sine B. Christensen, tlf. 3027 6880.

Ansøgningsfrist er den 5. november kl. 12.00. Motiveret ansøgning med bilag sendes til: forstander@vgi.dk

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 11. november og tirsdag den 23. november 2021. Vore konsulenter fra Dantronic Consulting vil gennemføre en personprofiltest af de kandidater, der indkaldes til 2. samtale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ”Ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april 2019”.

Uddybende jobprofil kan ses på: www.vgi.dk