Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. april 2023

Tilføjet: 24. marts 2023

Adresse

Vrigsted Efterskole

Overvej 12

7140 Stouby

Kontakt

Kirsten Weile, 2170 5504
Britta Brigsted, 2347 6933

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Vi søger dygtige lærere med læreruddannelse, gerne med viden om ordblindhed, med et positivt livssyn, høj faglighed og en anerkendende tilgang til eleverne.

Du brænder for efterskolens alsidige opgaver og livsstil. Du vil noget med eleverne, og du skal have lyst til at dele din hverdag med skønne unge mennesker.

Du kan tilbyde undervisning i et eller flere af grundfagene tysk, dansk, engelsk og matematik, også gerne i springgymnastik, samt i et af linjefagene outdoor, design eller Esport.

Aftentilsyn, weekendvagter og kontaktlærerfunktionen er en vigtig del af jobbet sammen med alle de andre opgaver og funktioner, du møder som efterskolelærer.

Hos os får du en aktiv og meningsfyldt hverdag med 111 elever og 27 kolleger. Vi vil noget med eleverne og hinanden, og vi brænder alle for et efterskolemiljø, der tilgodeser såvel bredde og fællesskab som det individuelle udviklingspotentiale.

Vrigsted Efterskole er for elever i læse- og stave- og/eller matematikvanskeligheder i 8., 9. og 10. klasse. Computere og håndholdt læseteknologi bruges som læse- og skriveværktøj for ordblinde, og læse- og skriveteknologi er integreret i alle fag og aktiviteter. Der er fokus på elevernes kom-mende ungdomsuddan-nelse, og vi samarbejder med mange uddannelsessteder.

Vi ser det som en styrke, at kolleger deltager i kurser og efteruddannelse, og synes, at vi har et spændende pædagogisk miljø i udvikling. Skolens hverdag er præget af aktiviteter og læring, og vi har gode faciliteter.

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Central Organisation. Læs mere om Vrigsted Efterskole, vores værdigrundlag, indholdsplan med mere på: www.vrigsted-efterskole.dk

Stillingerne er på fuld tid med ansættelse pr. 1. august 2023.

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forstander Kirsten Weile på tlf. 21705504 eller viceforstander Britta Brigsted på tlf. 23476933.

Ansøgningsfrist den 20. april 2023
. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 17.
Send ansøgningen til: ansoegning@vrigsted-efterskole.dk, mærket ”ansøgning lærer”.