Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 12. november 2019

Arrangør: Efterskoleforeningen

Frist: 22. oktober 2019

Sted

DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus,

Pris

Kursuspris: 950 kr.

Detaljer

Deltagere:

Min 50

Formål og indhold
Efterskoleforeningen vil gerne fortsat støtte skolerne i den store, komplekse opgave med at implementere de nye persondataregler. Rigtig mange skoler er kommet langt, og de fleste skoler har arbejdet intenst med bl.a. oplysningspligt og samtykke. Der, hvor skoen stadig trykker, er fx ift. medarbejdernes omgang med elevernes data, brug af nye teknologier, deling, opbevaring og sikker mail. Derfor inviterer Efterskoleforeningen til en kursus- og erfaringsudvekslingsdag for skolernes it-ansvarlige.  
 
Målgruppe
Administrative medarbejdere, it-ansvarlige og ledere på efterskoler. Vi anbefaler, at hver skole deltager med mindst to personer og gerne en ledelsesrepræsentant for at sikre udbredelse af inspiration og viden på skolen.