Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 10. - 12. september 2019

Arrangør: Den Fri Lærerskole og UC-Lillebælt

Frist: 20. maj 2019

Sted

Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge, Ollerup

Pris

Kursuspris: 15000 kr.

PD - Modul 3:

De frie skoler i en global verden 10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål:
Den studerende:

  • Kan ud fra de frie skolers organisering og undervisning i formelle og uformelle læringsrum bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark
  • Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af - og tilgang til det internationale, herunder hav
  • Kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
  • Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse
  • Har viden om internationalt forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn
  • Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk
  • Kan formidle og videndele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

 

Studieperiode: 11.09.19 -15.01.2020 (To internater: 11-13.09.2019 og 12-15.11.2019)

Undervisere:
Britt Stockholm, seminarielærer i engelsk på Den frie Lærerskole, master i fremmedsprogsdidaktik. (Modulansvarlig)
Jakob Clausager Jensen, international konsulent i de frie skoler.
Iben Jensen, professor ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen: Grundbog i kulturforståelse.
Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Læs mere og tilmeld dig her