Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 22. oktober 2019

Arrangør: Balle Kursus & Læring

Sted

Ballevej 57 C, 7182 Bredsten,

Pris

Kursuspris: 950 kr. + moms

Nogle elever oplever køkkentjansen som et frirum og hygger sig med arbejdet. Andre elever synes nærmest, at køkkenarbejdet er en straf og har svært ved at se formålet.

Hvordan tackler vi det, når eleverne ikke vil i køkkenet?
Hvordan får vi eleverne til at se værdierne i køkkenarbejdet?
Hvordan skaber vi den rette motivation?

Vi skal drøfte, hvordan vi kan komme i en god og konstruktiv dialog med de modvillige elever, og vi skal se på, hvilke muligheder vi har for at motivere eleverne.

Du vil også blive præsenteret for baggrundsviden om unge mennesker – både generelt og vedrørende dét at være ung i dag, for at gøre det nemmere for os at forstå baggrunden for elevernes handlinger og eventuelle modvillighed.

Tilmelding og program